social1

میان کنشهای اصلی اجتماعی مانند لبخند زدن به دیگران از 2 ماهگی آغاز می شود. در یک سالگی تقلیدهای ساده پدیدار می گردد. آثار بازیهای گروهی و مشترک در 2 سالگی مشاهده می شود اما در 4 و 5 سالگی عمومیت پیدا میکند.
به منظور اجتماعی نمودن حتی در سالهای نخستین زندگی به وسیله داستان سرایی و افسانه های قهرمانی و پاداش و تنبیه در راه آموزش گروهی کودکان گامهای موثری برداشته اند. برای سازگاری اجتماعی، آدمی باید راه و رسم گوناگون گروهها را بیاموزد. یعنی آداب معاشرت رایج در جامعه را فرا گیرد و رفتارهای مجاز و غیر مجاز یا درست و نادرست را تشخیص دهد. روان شناسان دریافته اند که نیروی ذاتی کودکان برای اجتماعی شدن شگفت انگیز است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد