goosh-pir

کساني که سعي مي کنند گوش شان را به طور مداوم تميز کنند ممکن است مشکلاتي را براي گوش خود ايجاد کنند. متأسفانه راهي براي جلوگيري از توليد جرم گوش و تجمع جرم در داخل کانال گوش وجود ندارد. فقط تأکيد مي شود که ازتميز و دستکاري کردن گوش خود داري کنيد.

هيچ گاه چيزي كوچكتر از آرنج خود را در گوش فرو نبريد! سوآپ هاي پنبه اي جهت تميز كردن ناف هستند نه گوش ها شما احتمالاً اين اخطارها را از اقوام يا پزشكان از دوران كودكي شنيده ايد ….. توجه كنيد تا معني آنها را متوجه شويد.

گوش خارجي و مجرای گوش

گوش خارجي قسمت قيف مانند گوش به علاوه مجرای گوش (سوراخي كه به پرده گوش منتهي مي شود) است.

مجرای گوش تا حدي شبيه ساعت شني است. پوست قسمت خارجي مجرا غدد خاصي دارد كه توليد جرم، واكس یا موم مي كنند وظيفه واكس به دام انداختن گرد و غبار و ذرات كثيف است تا آنها را از رسيدن به پرده گوش بازدارد. معمولاً واكس کم کم تجمع مي يابد. خشك مي شود و سپس از گوش خارج مي شود و همراهش كثيفي و غبار را نيز خارج مي كند. گاهی ممكن است آهسته آهسته به قسمت خارج مجرا، جائيكه مي تواند پاك شود مهاجرت كند. مجرای گوش ممكن است توسط واكس مسدود شود و هنگام تلاش برای خارج كردن، واكس به داخل هل داده شود و سبب انسداد شود. انسداد توسط واكس يكي از شايعترين علل كاهش شنوائي است.

واکس یا سرومن که مجرا را مسدود نموده است

آيا شما بايد گوش هايتان را تميز كنيد؟

واكس در قسمت عمقي مجرای گوش كه نزديك پرده است، تشكيل نمي شود بلكه فقط در قسمت خارجي مجرا تشكيل مي شود. پس وقتيكه بيماري واكسي چسبيده به پرده گوش دارد، اغلب به دليل استفاده از اپليكاتورهاي پنبه اي يا گوشي پيچيده شده يك دستمال است. اين وسايل تنها واكس را به قسمت هاي عميق تر هل مي دهند.

پوست كانال گوش و پرده گوش بسيار نازك و شكننده هستند و به راحتي آسيب مي بينند.

واكس گوش در مقدار طبیعی، قابل قبول است و به عنوان يك پوشش روي پوست كانال مي ماند و دافع موقت آب است. عدم وجود واكس گوش سبب گوش هاي خشك و خارش دار مي شود. اغلب موارد مجرای گوش، خود بخود تميز مي شود. يعني مهاجرت آهسته پوست مجرای گوش از سمت پرده به ورودي گوش را داريم. واكس هاي قديمي مرتباً از مجرای گوش به دهانه آن فرستاده مي شوند تا در آنجا خشك شده، پوسته پوسته شود و بيفتد.

در شرايط ايده ال، شما نبايد مجبور به تميز كردن مجرای گوش خود باشيد. به هرحال، همه ما ميدانيم كه هميشه اينطور نيست. اگر مي خواهيد گوش خود را تميزكنيد، مي توانيد گوش خارجي را با يك انگشت پوشيده با يك تكه پارچه تميز كنيد اما چيزي را وارد كانال گوش نكنيد.

علائم تجمع واكس در گوش چيست؟

● كاهش شنوائي نسبي، ممكن است پيشرونده باشد.

● وزوز، صدا در گوش

● درد گوش

● احساس پري در گوش يا احساس اينكه گوش گرفته است.

خود درماني واكس گوش

گاهی موارد انسداد توسط واكس به درمان هاي خانگي كه سبب نرم شدن واكس مي شود جواب مي دهند. البته در صورتيكه در پرده گوش سوراخ نداشته باشيم بيماران مي توانند قطراتي از روغن معدنی، روغن بچه، گليسيرين يا قطره هاي تجاري برطرف كننده واكس مثل Debrox  را داخل گوش خود بريزيد. اين درمان ها به موثري نرم كننده هاي واكس تجويز شده توسط پزشك نيستند اما براي خيلي از بيماران موثر هستند. به ندرت بيماران به محصولات تجاري آلرژي نشان مي دهند. قطره هاي پاك كننده مثل پراكسيد هيدروژن يا پراكسيد كاربامايد نيز ممكن است در خارج كردن واكس كمك كنند. بيماران بايد بدانند كه شستشوي مجرا با پراكسيد هيدروژن (H2O2) سبب خروج حباب هاي اكسيژن و ماندن آب در پشت مجرای مرطوب و گرم مي شود و حيط مناسبي جهت رشد باكتريها فراهم مي كند. شستشوي كانال گوش با الكل آب را جابجا كرده و كانال گوش را خشك مي كند. در صورتيكه الكل سبب درد شديد شود نشانه وجود سوراخ در پرده گوش است.

چه موقع بايد پزشك را ببينم؟

در صورتيكه شما مطمئن نيستيد كه در پرده گوشتان سوراخ داريد، قبل از امتحان هرگونه درمان هاي بدون نسخه، با پزشك خود مشورت كنيد. وارد كردن قطره هاي گوش يا ساير محصولات در حضور پرده گوش سوراخ مي تواند منجر به عفونت گوش شود. مطمئناً، آب شستشو از طريق آن سوراخ مي تواند شروع كننده يك عفونت باشد.

درمواردي كه درمانهاي خانگي بحث شده دراينجا، رضايت بخش نباشند، يا وقتيكه واكس آنقدر تجمع پيدا كرده كه مجرای گوش را مسدود كرده (و شنوايي را مختل كرده ) پزشك ممكن است قطره هاي گوشي را تجويز كند كه واكس را نرم مي كنند و گوش را ساكشن كند. گهگاه يك متخصص گوش و حلق و بيني ممكن است جهت خارج كردن واكس احتياج به معاينه زير ميكروسكوپ داشته باشد.

ساير علل احتمالي كاهش شنوائي

  • پرده گوش پاره شده
  • عفونت گوش خارجي (اتيت اكسترن)
  • عفونت گوش مياني (اتيت مديا)                
  • ضربه صوتي