images

همانطور که گفته شد اولین تغییر در شروع بلوغ، افزایش ناگهانی و شدید هورمون های مختلف بدن، خصوصا هورمون های مترشح هیپوفیز، غد فوق کلیوی و غدد جنسی است و علت این افزایش، برداشته شدن اثر مهاری هیپوتالاموس و در مقابل بروز اثرات تحریکی هیپوتالاموس در روی هیپوفیز است. اما اینکه چه عامل یا عواملی باعث این تغییر می شوند هنوز بدرستی شناخته نشده است و به نظر می رسد عوامل متعددی (از جمله پیامهای عصبی، شنوایی و بینایی) در آن دخیل هستند و یکی از هورمونهای تولید و ترشح شده از بافت های چربی بدن نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد