cuter

یکی از انواع عمل گذاشتن كاتتر وريد مركزي جهت همودياليز است که به صورت : قراردان يك لوله پلاستيكي نرم (باقطر نصف خودكار و طول حدود 20 سانتيمتر) از طريق پوست دريك رگ مركزي درناحيه گردن يا  كشاله ران است كه مي توان از طريق آن خون راجهت دياليز وارد دستگاه همودياليز كرد و پس از دياليز به بدن برگرداند.

مراقبت از کاتتر:
کاتتر به زبان ساده ، لوله باریک و شانه اي است که بسته به شرایط عروقی بیمار در گردن ، سینه و یا کشاله ران تعبیه می شود.
درطول وصل و قطع دیالیز ، پرستار و بیمار حتماً از ماسک استفاده نمایند. ·
سر کاتتر نباید در معرض هواي آزاد باشد و حتماً با کلمپ یا سرنگ پوشیده شوند. ·
از وارد آمدن ضربه و یا کشش به کاتتر به خصوص هنگام دیالیز بپرهیزید. ·
از کاتتر جهت گرفتن نمونه خون ، تزریق دارو و تزریق سرم استفاده نشود. ·
کلمپ هاي کاتتر غیر از زمان دیالیز باز و بسته نشود. ·
از هرگونه خم شدن لوله هاي کاتتر در زمان غیر دیالیز جلوگیري کنید. ·
در صورت استحمام بلافاصله محل کاتتر باید به صورت استریل خشک و پانسمان شود، زمان استحمام باید تا حد امکان کوتاه ·
باشد قسمت خارجی کاتتر هرگز نباید در آب حمام غوطه ور شود.
برا ي استحمام نباید از دوش آب استفاده شود، بهتر است به صورت ترتیبی هر ناحیه را شستشو دهید تا آب کمتري به سمت ·
کاتتر سرازیر شود.
در صورتی که کاتتر از محل خود خارج گردید ، به هیچ عنوان دستکاري، یا سعی در برگرداندن آن به محل اولیه خود نکنید، ·
فقط بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.
محل کاتتر کاملاً تمیز و خشک نگهداري شود. ·
در صورت خونریزي از محل کاتتر فوراً به پزشک معالج اطلاع رسانی شود. ·
در صورت تب و لرز و قرمزي پوست اطراف کاتتر، سریعاً به پزشک مراجعه نمایید. پانسمان بیمار تا پایان دیالیز در محل کاتتر ·
باقی باشد و سپس تعویضگردد.
نوبت بازنگري: اول
91/ تاریخ تصویب: / 6
PF-DU- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی شماره سند: 03
درمانی شھید بھشتی
پانسمان محل کاتتر را حداقل 3 بار در هفته در بخش دیالیز یا یک مرکز درمانی مجهز به روش استریل تعویضنماید. ·
اگر دیالیز شما به هر علتی قطع شد، ولی کاتتر را به صلاحدید پزشک خود نگه داشته اید ، حتماً در یک مرکز بهداشتی درمانی ·
چندبار در هفته لوله هاي کاتتر را هپارینه کنید تا از لخته شدن کاتتر و انسداد لاین ها جلوگیري شود.
مراقبتاز فیستول:
-1 بعد از عمل جراحی ، محل فیستول را تمیز نگه دارید و در صورت لزوم با محلول اکسیژنه یا بتادین شستشو و پانسمان
کنید.
-2 پس از ایجاد فیستول، ورزشهاي دست براي مثال باز و بسته کردن مشت دست و فشردن مکرر یک تکه خمیر را به طور
مرتب انجام دهید تا وریدهاي اطراف فیستول هرچه زودتر گشاد و براي دیالیز قابل استفاده شود.
-3 ممکن است پس از عمل ، دست دچار تورم شود که معمولا با انجام حرکات ورزشی و قرار دادن دست در سطحی بالاتر از
سطح بدن تورم کاهش می یابد.
-4 در صورت بروز درد، تورم ، قرمزي ، گرمی یا ترشح چرکی در فیستول با تورم ساعد و بازوي راست فیستول دار به پزشک
معالج خود مراجعه کنید.
-5 با لمس یک فیستول فعال، لرزشی در زیر دست خود احساس می کنید، در صورت این لرزش سریعاً به جراح مربوطه مراجعه
کنید.
-6 بخیه ها 15 روز بعد کشیده می شود.
-7 باید از فشار بر روي فیستول و ناحیه بالاتر از آن بپرهیزید.
-8 از پوشیدن لباس هایی با آستین تنگ که بر روي فیستول فشار می آورند بپرهیزید.
-9 گرفتن فشار خون ، تزریق وریدي و خونریزي از دست فیستول دار ممنوع است.
-10 گاه فیستول دچار آنوریسم می شود؛ یعنی در یک ناحیه به شدت برجسته و پرخون می گردد، دقت کنید آنوریسم چون
جدار نازکی دارد در خطر پارگی و خونریزي است، آن را به جراح مربوطه نشان دهید به خصوص اگر پوست روي آن نازك
شده باشد. مراقب باشید هیچگاه ضربه یا فشار محکمی به روي آنوریسم وارد نشود.
-11 از آویزان کردن کیف سنگین بر روي شانه و برداشتن اجسام سنگین ( حداکثر 2 کیلوگرم ) اجتناب شود.
-12 فیستول 4 تا 6 هفته بعد از ایجاد، آماده استفاده می باشد.
-13 در صورت اسهال و استفراغ شدید به مراکز درمانی مراجعه شود تا از کم آبی بدن و احتمال از کارافتادگی فیستول جلوگیري
شود.
15 دقیقه فشار دهید. – -14 بعد از اتمام دیالیز و پس از خروج سوزن ها، روي محل را با دست به مدت 20
-15 تا چند ساعت بعد از دیالیز براي پرهیز از ایجاد عفونت حمام نکنید.
-16 از دراز کشیدن، چرخیدن روي اندام فیستول دار ، بستن دستبند و ساعت در دست فیستول دار پرهیز کنید.
-17 براي نرم شدن پوست ناحیه سوزنی از پماد آد استفاده کنید.
-18 استفاده از آب سرد و آب گرم براي کارکرد بهتر فیستول توصیه می شود.
7 سال است . – -19 عمر فیستول 10