doctor6

در حالت عادی بیضه ها بوسیله چندین غلاف و نیام به نحوی احاطه شده اند که قادر به چرخش (با وجود حرکت آزاد) نیستند. اما در افراد با چرخش بیضه یک نوع نقص در این غلاف و نیام ها وجود دارد که بیضه
می تواند بچرخد. اکثر موارد چرخش بیضه در یک طرف (بیشتر طرف چپ) رخ می دهد. چرخش بیضه غالبا در زمان خواب (اوایل صبح) رخ می دهد اما ممکن است در طول روز و در طی فعالیت بدنی و یا وارد شدن ضربه به بیضه اتفاق بیافتد.
این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد