feshar

کاهش فشار خون نه تنها با رابطه ی جنسی بلکه حتی با در آغوش گرفتن همسر نیز در زنان ایجاد می شود. طی مطالعاتی پژوهشگران اسکاتلندی دریافته اند که داشتن رابطه ی جنسی سالم ، به کنترل واکنش های اضطرابی و همچنین کاهش فشار خون کمک شایانی می کند. این تحقیق بر روی 24 مرد و 22 زن انجام شده است.

محققان آنها را در شرایط استرس زا مانند سخنرانی در جمع قرار دادند و دریافتند که فشارخون افراد تحت تاثیر استرس قرار می گیرد. نتایج نشان داد تغییرات فشارخون و بروز واکنش های اضطرابی در افرادی که رابطه جنسی سالم و منظم دارند کمتر از کسانی است که رابطه جنسی نداشته و یا روابط جنسی نامناسب دارند.همچنین در این مطالعه مشخص شد که مقاربت منظم و مکرر زوج ها با کاهش فشار خون دیاستولیک (عدد دوم در فشارخون) همراه است. بعلاوه نه تنها رابطه جنسی بلکه حتی در آغوش گرفتن همسر موجب کاهش فشارخون در زنان می شود.