6+6

اگر میخواهید هوش هیجانی خود را بیازمایید و میزان آن را محک بزنید با این تست قادر به این کار خواهید بود از هوش هیجانی خود چه میزان اطلاع دارید ؟درجه پایین یا بالای آن چه تاثیری روی زندگی ما دارد و از لحاظ رواشناسی چه تغییراتی روی سبک زندگی ما میگذارد

از نظر علمی، امکان اندازه گیری هوش هیجانی وجود دارد. هوش هیجانی می تواند باعث نتیجه های دلخواه و مثبت در روابط مان با دیگران و خودمان شود و پیامدهای مثبتی مثل شادی، خوش بینی، موفقیت های کاری، تحصیلی و شخصی به دنبال داشته باشد. اگر دارای سطح بالایی از هوش هیجانی باشیم، می توانیم انتظار نتیجه عملکرد مطلوب، افزایش فروش، موقعیت تحصیلی، ازدواج موفق، روابط دوستانه و صمیمی با دیگران و برخورداری از سلامت جسمی و روانی را داشته باشیم.

خودآزمون هوش هیجانی

1- آیا می توانید احساس های خود را بازشناسی کنید و بگویید در هر موردی به طور دقیق، چه احساسی دارید؟

بله      خیر

2- آیا می توانید بین احساس های گوناگونی که دارید، تمایز قائل شوید؟

بله       خیر

3- آیا می دانید چه احساسی دارید و از چه راهی آن را نشان می دهید؟

بله       خیر

4- آیا می توانید احساس ها، افکار و باورهایتان را از طریق روش های غیرمخرب ابراز کنید؟

بله      خیر

5- آیا همانطور که هستید، به خودتان احترام می گذارید و خود را می پذیرید؟

بله       خیر

6- آیا در بیشتر مواقع، احساس اعتماد به نفس و امنیت دارید؟

بله       خیر

7- آیا نسبت به آنچه که دیگران در مورد شما می گویند، احساس خوبی دارید؟

بله       خیر

8- آیا به قابلیت ها و توانایی های خود آگاه هستید؟

بله       خیر

9- آیا به خودتان می گویید که یک زندگی با معنا، غنی و کامروا دارید؟

بله       خیر

10- آیا نسبت به دستاوردهای تان احساس رضایتمندی می کنید؟

بله       خیر

11- آیا نسبت به آنچه فکر می کنید و انجام می دهید، خودگردان و خودکنترل هستید؟

بله       خیر

12- آیا از وابستگی هیجانی دیگران فارغ هستید؟

بله       خیر

به ازای هر پاسخ «بلی» 1 امتیاز به خود بدهید.

نتیجه: امتیاز بین 10 تا 13 نشان دهنده درجه بالای هوش هیجانی است.

مجله موفقیت