frozen-meat
برای بازشدن یخ گوشت بهتر است آن را در دمای اتاق قرار ندهید و سعی کنید از قرار دادن آن در داخل خانه و در دمای منزل خودداری کنید چون باعث تکثیر باکتری های آلوده در آن ها می شوند

بسیاری از ما شنیده‌ایم که نباید گوشتی که یکبار یخ زده است را دوباره در فریزر گذاشت زیرا چندبار یخ زدن گوشت می‌تواند مضر باشد. اما حقیقت این است که چند بار فریز کردن گوشت هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند آنچه ممکن است مشکل ایجاد کند و خطرناک باشد چگونه آب کردن یخ گوشت است که نیاز به دقت دارد.
گفته می‌شود که یخ گوشت باید در یخچال و در دمای بیشتر از 5 درجه سلسیوس آب شود. به هیچ وجه گوشت را نباید در دمای داخل خانه آب کرد زیرا ممکن است گوشت حالتی آبدار پیدا کند که بسیار خطرناک و مضر است. در واقع، در دمای پایین‌تر از 5 درجه مواد غذایی یخ‌زده می‌توانند فاسد شوند.
معمولا گوشت را فریز می‌کنند تا از رشد باکتری‌ها در آن جلوگیری کنند. در دمای 2 تا 8 درجه یخچال بعد از مدتی کوتاه یخ گوشت باز می‌شود اما قرار دادن گوشت یخ‌زده در دمای داخل خانه می‌تواند سبب فاسد شدن آن شود. هنگامی که یخ گوشت آب می‌شود، روند تکثیر باکتری در آن افزایش می‌یابد و فاسد می‌شود. بسیاری از خانم‌های خانه‌دار به علت عدم آگاهی و یا کمبود وقت گوشت را در دمای داخل خانه یخ‌زدایی می‌کنند که می‌تواند برای سلامتی بسیار خطرناک باشد