do

تاثیر چاقی در خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید در زنان بیشتر است، ابتلای زنان به این بیماری سه برابر بیشتر از مردان است. همچنین تحقیقات جدید نشان می دهد که هورمون زنانه استروژن، همراه با پروتئین تولید شده توسط سلول های چربی بدن، ممکن است نقش مهمی در توسعه این بیماری بازی کنند.

براساس یافته های حاصل از یک مطالعه ی جدید نشان داه شد که درمان روماتوئید آرتریت در افرادی که دارای اضافه وزن و یا چاق هستند با موفقیت کمتری همراه است و این افراد بیشتر در معرض ابتلا به این عارضه قرار دارند. افراد دارای اضافه وزن و یا چاق در مقایسه با افراد دارای وزن طبیعی حدود 4/2 برابر بیشتر به داروهای مرتبط با درمان بیماری روماتوئید آرتریت نیازمند می باشند. بیماری روماتوئید آرتریت یک بیماری مزمن التهابی خود ایمن است که از هر 100 نفر یک نفر به آن مبتلا می باشد. روماتوئید آرتریت می تواند موجب درد، سفتی دفرمیته شدن و کاهش عملکرد فیزیکی و در نهایت عدم کارایی و کاهش امید به زندگی گردد. در حدود 50 درصد افراد مبتلا به بیماری روماتوئید آرتریت در کشورهای در حال توسعه وجود دارند و پس از ابتلا به این بیماری قادرند تنها 10 سال به اشتغال خود ادامه دهند. چاقی یکی از مشکلات و چالش های بزرگ در رابطه با سلامت عمومی در قرن 21 است. تعداد افراد چاق در جهان رو به افزایش است و در حدود 10 تا 13 درصد مرگ ومیرها در رابطه با بیماری های مرتبط با چاقی می باشد. چاقی و بیماری روماتوئید آرتریت در حال افزایش است.نتایج مطالعات نشان می دهد که بین چاقی موجب بروز التهاب مزمن می شود و شاخص توده ی بدنی (BMI) یکی از عواملی است که می تواند با بروز بیماری روماتوئید آرتریت در ارتباط باشد.در این مطالعه در حدود 346 آزمودنی با علائم بیماری روماتوئید آرتریت در طی 12 ماه گذشته بر اساس شاخص توده ی بدنی (BMI) به سه گروه چاق- دارای اضافه وزن و با وزن طبیعی تقسیم شدند. هر سه گروه تحت درمان های مرتبط با بیماری روماتوئید آرتریت قرار گرفتند. به طور کلی افراد چاق و دارای اضافه وزن شانس کمتری برای اثر بخشی درمان های مرتبط با بیماری روماتوئید آرتریت دارند.

منبع-http://www.yourdoctor.ir/