گروهي از پزشكان ژاپني اعلام كردند، آنها واكسني را توليد كرده‌اند كه به مقابله با سلول‌هاي سرطاني مي‌پردازد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازتلويزيون سراسري ژاپن (ان.اچ.كي)، آنها همچنين اعلام كردند، اين واكسن بر روي بيش از ‪ ۶۰‬درصد از بيماراني كه از سرطان رنج مي‌بردند آزمايش شده و موثر بوده است.

به گزارش “ايرنا” به نقل از “ان.اچ.كي”، اين تيم به رهبري پروفسور “يوسوكه ناكامورا” از دانشگاه توكيو، ‪ ۴۰‬نوع واكسن را توليد كرده كه براي تقويت سيستم ايمني بيماران در مقابله با سرطان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اين تيم با همكاري هشت دانشگاه در ژاپن، نوع خاصي از واكسن را بر روي ‪ ۳۴‬بيمار كه از بيماري سرطان از جمله سرطان لوزالمعده و روده بزرگ رنج مي‌بردند، استفاده كردند.

اين پزشكان پس از گذشت سه ماه دريافتند كه رشد تومورهاي سرطاني در ‪۲۲‬ بيمار سرطاني يا ‪ ۶۵‬درصد از آنها متوقف شده است و تومورها كوچك شده اند.

اين گزارش در آمريكا انتشار يافته است كه اين واكسن مي‌تواند از بروز مجدد سرطان سينه وقتي كه پس از انجام عمل جراحي مورد استفاده قرار گيرد، جلوگيري كند.

اين گزارش مي‌افزايد: اين براي نخستين بار است كه واكسني يافت مي‌شود كه موجب كاهش رشد سلول‌هاي سرطاني در بيماران مي‌شود.

پروفسور ناكامورا، گفت: استفاده از واكسن ژاپني در مقايسه با ديگر داروهاي ضد سرطان موجود در بازار، براي بيماران ساده است.