Picture1

از داروهای جدیدی که برای کنترل فشار چشم تجویز می شوند می توان زالاتان Latanoprost (Xalatan) را نام برد که به ویژه به دلیل مصرف یک بار در شب و تاثیر عالی در کاهش فشار چشم سفارش می شود. باید بدانیم پیش از باز شدن در ظرف قطره، دارو باید در یخچال نگهداری شود. کمترین زمان برای اندازه گیری کاهش فشار چشم پس از شروع این دارو دو هفته می باشد و مصرف بیش از یک بار در شبانه روز نه تنها اثر بیشتری برای کاهش فشار چشم نداشته گاهی سبب اثر معکوس خواهد شد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد