eye5

نخستین گام هایی که در تنظیم فشار چشم برداشته می شود، مانند اقدام هایی است که برای تنظیم قند خون بیماران دیابتی انجام می گیرد. به جز موردهایی که فشار چشم بسیار بالا و نیازمند درمان فوری است نوسان های روزانه و خود به خود فشار چشم حتی موقعی که هیچ درمانی صورت نگرفته باشد قابل اندازه گیری است. هنگام درمان و کنترل فشار باید کمترین دارویی که برای به اندازه طبیعی رساندن تغییرهای روزانه فشار چشم کافی است، تجویز شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد