images

حتی در افراد سالم نیز فشار چشم مقدار ثابتی نیست و در طول 24 ساعت تغییر می کند. به طور معمول بین ساعت های 6 تا 10 صبح فشار چشم در بالاترین اندازه است سپس کم شده و به جز کاهش مختصری که در ساعت های 17 تا 18 بعدازظهر دارد در ساعت 23 شب تا 5 بامداد نیز در پایین ترین میزان خود است. این تغییرهای نامنظم روزانه در افراد مبتلا به گلوکوم شدیدتر و چشمگیر می باشد و ممکن است حتی تا 25 میلی متر جیوه برسد.
تغییرهای طبیعی  فشار بین ساعت های 6 صبح تا 18 بعدازظهر نزدیک به 5 میلی متر جیوه است. بسیاری از افراد صبح یا نزدیک ظهر دارای یک نقطه اوج ثانویه هستند.
به این ترتیب اگر همیشه بعدازظهرها برای اندازه گیری فشار چشم نزد پزشک تان بروید نمی تواند میزان بیشترین فشار چشم شما را اندازه گیری کند در صورت مشکوک بودن افزایش فشار چشم برای ارزیابی موقعیت و وضعیت دقیق تر فشار چشم بهترین کار این است که میزان فشار را زمان پیش از درمان در ساعت های 7:30 و 10 صبح، ظهر، 15 و 17 بعدازظهر همان روز اندازه گیری نموده و در صورت امکان در طی این مدت به کارهای روزانه خود به طور عادی و همیشگی ادامه دهید زیرا محیط آرام درمانگاه موجب می شود فرد از فشارها و تحریک های عصبی روزانه خود دور باشد و به این ترتیب فشار چشم به طور کاذب پایین آمده و پزشک در تشخیص گمراه شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد