images

گاهی وقت ها به خاطر تفسیرهای نادرست بیماران در مورد اندازه فشار چشم شان پزشک به گفتن میزان دقیق فشار آن ها مایل نیست. البته این وضع درباره شما فرق می کند چون می دانید که حتی فشار چشم سالم هم ممکن است در طی یک روز نزدیک به 5 میلی متر جیوه نوسان داشته باشد بنابراین انتظار دارید که تغییرهای فشار در روزهای گوناگون بیش از این مقدار هم باشد. پس اگر فشار چشم شما در یک روز به خصوص کمی بالاتر یا پایین تر از اندازه معاینه قبلی باشد طبیعی است و نشانه بهبودی یا وخامت در وضع شما نیست. مهم این است که فشار چشم در 24 ساعت به اندازه ای باقی بماند که به چشم شما آسیبی نرسد. این مقدار برای یک فرد سالم بین 8 تا 21 میلی متر جیوه و به طور متوسط نزدیک به 15 تا 16 میلی متر جیوه است.
برای آسیب دیدن عصب چشم لازم نیست که فشار به بیش از 21 میلی متر جیوه برسد. افرادی وجود دارند که فشار چشم آن ها به اندازه طبیعی است اما عصب چشم شان آسیب دیده و میدان بینایی شان دچار اختلال شده است. به نظر می رسد چشم هر فردی فشار طبیعی خاص خود را دارد و اگر فشار طبیعی برای کسی 8 تا 10 میلی متر جیوه باشد. افزایش آن به 18 میلی متر جیوه همان آسیبی را به عصب بینایی می رساند که افزایش از 20 به 30 می تواند ایجاد کند. به این حالت گلوکوم با فشار پایین یا طبیعی می گویند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد