eye7

عمل جراحی به خودی خود و دست کم از نظر جسمی موضوع چندان وحشتناکی نیست. طبیعی است که بیمار درباره عمل جراحی چشم نگرانی بیشتری احساس کند تا به فرض برای عمل جراحی آپاندیس. چشم عضو بسیار با ارزشی است و ما فعالیت و شخصیت وجودی خود را بیش از هر عضو دیگری به آن وابسته می دانیم. به همین سبب است که پیش از عمل جراحی پریشانی خاطر و اضطراب فراوانی ایجاد می شود. عمل جراحی فقط 30 تا 45 دقیقه زمان می برد و پس از آن هم فقط یک چشم پانسمان می شود. به این ترتیب ارتباط شما با محیط اطراف قطع نخواهد شد. روز پس از عمل می توانید خودتان از تخت بلند شده غذا بخورید و دستشویی بروید. در بسیاری از بیمارستان ها این عمل جراحی با بی حسی موضعی یا بی هوشی عمومی انجام می شود. بی هوشی زیر نظر متخصصان می باشد ولی ممکن است با بی حسی موضعی و بدون آن که بیمار احساس درد کند عمل جراحی را انجام دهند. به علاوه دردهای پس از عمل جراحی نیز به طور معمول جزئی، خفیف و قابل تحمل است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد