index

 به این حالت مرضی پروستاتیت گفته می شود و بر اساس عوامل بوجود آورده آن می تواند حاد یا مزمن باشد. به بیان دیگر گاهی یک بیمار به پروستاتیت حاد و گاهی به پروستاتیت مزمن مبتلا می شود.
پروستاتیت مزمن خود در تقسیم بندی های دیگر به زیر گروه های متفاوت تقسیم می شود که حالاتی مثل پروستاتیت ناشی از سل و… را شامل می شود.
در حالاتی خاص مثل افرادی که دیابت دارند یا دارای ضعف سیستم ایمنی می باشند اگر برای پروستاتیت حاد درمان مناسب صورت نگیرد می تواند منجر به آبسه پروستات شود که یکی دیگر از بیماریهای درگیر کننده پروستات می باشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد