images

پروستات به عنوان جزئی از اجزاء تشکیل دهنده ساختمان تناسلی مردان به حساب می آید و همانطور که در مطالب قبلی عنوان شد کارهای متعددی برای بقاء و ادامه حیات انجام می دهد.
هورمون تستوسترون که توسط بیضه ها ساخته شده و باعث بوجود آمدن صفات ثانویه جنسی در مردان مثل رشد آلت تناسلی در دوران بلوغ، درآمدن ریش و سبیل و… می شود قسمت زیادی از کارکرد خود را از طریق تبدیل شدن به شکل جدیدی با عنوان دی هیدروتستوسترون انجام می دهد. هورمون دی هیدروتستوسترون با تاثیر بر روی سلول های پروستات باعث بزرگ شدن تدریجی آن می شود تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون توسط آنزیمی به نام 5-آلفا رداکتاز صورت می گیرد.
بر  اساس آنچه گفته شد اگر قبل از بلوغ بیضه های یک مرد به هر دلیل خارج شود تستوسترون تولید نشده و نمی تواند باعث ایجاد صفات ثانویه جنسی مثل بوجود آمدن ظاهر مردانه شود. از طرف دیگر عدم وجود تستوسترون باعث عدم بوجود آمدن بزرگی پروستات می شود بنابراین چنین مردانی هیچ گاه دچار بزرگی خوش خیم پروستات نمی شوند پس بزرگی خوش خیم پروستات یک بیماری وابسته به افزایش سن است و هیچ گاه مردان جوان را گرفتار نمی کند. اگر یک مرد جوان دچار علائم مربوط به پروستات شد باید به فکر سایر بیماریهای پروستات مثل التهاب پروستات (پروستاتیت) و… بود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد