images

اگر چه عفونت و التهاب مثانه در اثر عواملی مثل میکروب ها، سنگ، تومورها و… از اصلی ترین علل بوجود آمدن احساس سوزش و درد هنگام دفع ادرار هستند اما گاهی در بزرگی خوش خیم پروستات نیز این نشانه ها را خواهیم داشت وجود یا عدم وجود علائم نه گانه ذکر شده در بیماران مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات ارتباط مستقیم و مشخصی با اندازه بزرگی پروستات ذکر شده در سونوگرافی ندارد و چه بسا یک بیمار با بزرگی متوسط دارای علائم بالینی شدید باشد اما یک بیمار با بزرگی مشخص ذکر شده در سونوگرافی، علائم بالینی واضحی نداشته باشد. آنچه مهم است میزان فشار وارد آمده بر مجرای پیشابراه و همچنین زمان طول کشیدن تنگی می باشد.
عدم وجود رابطه مستقیم بین شدت بالینی و یافته های سونوگرافیک، رادیولوژیک یا آزمایشگاهی را در جاهای دیگر هم داریم. به عنوان مثال بیماری با شکایت از درد شدید سر دل مراجعه می کند و در آندوسکوپی تنها یک التهاب ساده مشاهده می کنیم. اما در بیماری که به علت خونریزی معده مراجعه کرده و مورد آندوسکوپی قرار گرفته با وجود یک زخم مشخص و بزرگ بیمار شکایت چندانی از درد سر دل ندارد و تنها علت مراجعه او به پزشک تغییر رنگ مدفوع بوده است نه درد سر دل یا هر شکایت دیگر. گاهی یک بیمار از درد شدید و ناتوان کننده زانو شکایت می کند ولی در رادیوگرافی از زانوی او نشانه های خفیف آرتروز مشاهده می شود اما بیمار دیگری که از درد خفیف زانو شاکی است نشانه های تخریب مفصلی به علت آرتروز شدید وجود دارد.
بنابراین ذکر این نتیجه که بزرگی خوش خیم گزارش شده در سونوگرافی از پروستات رابطه همواره مستقیمی با علائم بالینی ندارد چندان عجیب نیست.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد