images

اکنون دو تست خونی و ادراری مراحل تحقیقاتی اولیه خود را می گذرانند و در آینده ای نزدیک برای اثبات زودهنگام سرطان پروستات مورد استفاده قرار می گیرند:
الف: PCA3MRNA: در این روش با استفاده از ادرار بیمار و توسط یک تست مولکولی وجود سلول های سرطانی پروستات را در ادرار گزارش می کنند و هر چه سطح PCA3 در ادرار بالاتر باشد احتمال مثبت شدن بیوپسی از نظر سرطان پروستات افزایش خواهد یافت. البته لازم است اعلام شود که این تست به هیچ وجه یک تست جایگزین برای اندازه گیری سطح PSA خون نیست، بلکه به عنوان یک عامل کمکی در تشخیص سرطان پروستات به PSA کمک می کند.

ب- EPCA-2: در 26 آوریل سال 2007، مجله نیوزویک مقاله ای چاپ کرد با عنوان انقلاب در سرطان پروستات در این مقاله و همچنین طی مقاله ای که در مجله اورولوژی چاپ گردید از یک تست خونی نام برده شد که چون پس از PSA قرار دارد آنتی ژن کشف زودرس سرطان پروستات-2، نامگذاری شد. در این تست خونی، آزمایشگاه به دنبال یک آنتی ژن شبیه آنتی ژن اختصاصی پروستات PSA می گرد.
این تست هنوز در مرحله تحقیقات است و به صورت رایج استفاده از آن در همه آزمایشگاه ها آغاز نشده است.
بدیهی است که در آینده ای نه چندان دور این تست جایگاه خود را پیدا خواهد کرد زیرا خیلی دقیقتر و بهتر از PSA می تواند سرطان پروستات را در مراحل اولیه کشف کند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد