images

مرحله بندی سرطان پروستات همانند بسیاری از سرطان های دیگر تابع سه فاکتور است که عبارتند از:
1. انداره تومور
2. تعداد غدد لنفاوی درگیر شده در محیط اطراف پروستات
3. وجود یا عدم وجود دست اندازی به نقاط دوردست مثل استخوان های ستون فقرات، لگن، دنده ها و…
برای مرحله بندی سرطان پروستات از اقدامات زیر استفاده می کنند.
1. سی تی اسکن لگن
2. اسکن از استخوان های سرتاسر بدن
3. ام آرآی از نوع داخل مقعدی که برای بررسی کیسه های منی و همچنین کپسول پروستات مورد استفاده قرار می گیرد.
پس از انجام اقدامات تشخیصی برای ارزیابی وضعیت و مرحله بیماری همچنین اقدامات تشخیصی تکمیلی دیگر که در پیش آگهی سرطان دخالت دارند مثل درجه سلول های سرطانی در زیر میکروسکوپ و سطح اولیه PSA در خون، پزشک درمان را انتخاب می کند.
مرحله بندی سرطان پروستات را بررسی می کنیم.
مرحله اول: سرطان محدود به پروستات است اما نه لمس کردن و نه سونوگرافی هیچکدام قادر به مشخص کردن آن نیستند.
مرحله دوم: در این مرحله سرطان همچنان محدود به پروستات است اما با استفاده از معاینه و سونوگرافی قابل گزارش است.
مرحله سوم: در این مرحله سرطان به بیرون از پروستات نفوذ کرده و حتی کیسه منی را هم گرفتار کرده است.
مرحله چهارم: سرطان علاوه بر بافت های اطراف به غدد لنفاوی داخل لگن و یا سایر قسمت ها از جمله استخوان های دوردست متاستاز داده است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد