6522

چه عواملی باعث بروز سکته قلبی در شما می شوند چگونه می توانیم مانع این عارضه شویم سکته قلبی چگونه قابل پیشگیری است ورزش و خوابیدن چه تاثیراتی روی این عارضه می تواند بگذارد

محققان در این مطالعات 288 هزار نفر را مورد بررسی قرار دادند. این افراد به مدت 9 سال تحت بررسی بودند.

محققان بررسی کردند که چه میزان خواب و فعالیت فیزیکی مانند پیاده‌روی، شنا، دوچرخه‌سواری و … به سکته قلبی تاثیر می‌گذارد.

یافته‌های این تحقیقات نشان داد افرادی که به صورت متوسط هفت تا هشت ساعت در شب می‌خوابند، 25 درصد کمتر به سکته قلبی دچار می‌شوند.

البته افرادی که زیاد می خوابند یعنی پیش از هشت ساعت در طول شب می‌خوابند 146 درصد بیشتر به سکته قلبی دچار می‌شوند.

افرادی که کمتر از هفت ساعت در طول شب می خوابند 22 درصد احتمال سکته قلبی بیشتری دارند. داشتن خواب متوسط یعنی هفت تا هشت ساعت در روز و انجام ورزش 30 تا 60 دقیقه‌ای، سه تا شش بار در هفته‌ باعث کاهش احتمال سکته قلبی می‌شود.

‌ایسنا‌ و به نقل از سایت MNT،