3

مهم ترین عامل نشان دهنده ی سلامت کودک ، قد و وزن او در سنین مختلف است. امروزه برای مشخص شدن سلامت کودک و اینکه آیا او دارای قد و وزن مناسبی است ، از منحنی قد و وزن استفاده می شود. این منحنی به صورتی است که با استفاده از خطوط عمودی و افقی آن می توانید از سلامت کودک خود اطمینان حاصل کنید.

حال چگونگی استفاده از این منحنی ‌ها را برای شما توضیح می‌ دهم:

1- ردیف افقی نشان‌دهنده سنّ کودک بر حسب ماه است که با عبارت MONTHS) AGE) مشخص شده است. با توجه به اینکه این منحنی‌ها برای کودکان زیر 3سال (36ماهگی) تنظیم شده است، روی این خط از عدد صفر (BIRTH یا هنگام تولد) تا 36 ماهگی (3سالگی) وجود دارد. غیر از اعدادی که دیده می شوند، سایر ماه‌ ها روی خط افقی، بین اعدادی که مشخص شده وجود دارند، یعنی بین 12 تا 15 دو خط دیگراست که نشان‌ دهنده 13 و 14 ماهگی است.

2- ردیف عمودی نشان ‌دهنده وزن (WEIGHT) و قد (LENGTH) کودک است. ستونی که دارای کلمه WEIGHT است، نشان دهنده وزن کودک و ستونی که دارای کلمه LENGTH است، نشان دهنده ی قد کودک است.

3- وزن بر اساس کیلوگرم (KG) و پوند (LB) مشخص شده که شما باید ستونی را که بر حسب KG است، بخوانید. غیر از اعدادی که دیده می شوند، سایر مقادیر وزن، بین اعدادی که مشخص شده وجود دارند، یعنی بین 10 تا 11 کیلوگرم، 4 خط دیگر وجود دارد که هر خط نشان ‌دهنده 200 گرم است، یعنی یک خط بالاتر از 10 می‌شود 200/19 کیلوگرم، دو خط بالاتر 400/10 کیلوگرم و … .

4- قد بر اساس سانتی‌متر(CM) و اینچ (IN) مشخص شده که شما باید ستون مربوط به CM را بخوانید. غیر از اعدادی که دیده می شوند، سایر مقادیر قد، بین اعدادی که مشخص شده وجود دارند. مثلاً بین 60 تا 65 سانتی‌متر، 4 خط وجود دارد که هر کدام نشان‌دهنده 1 سانتی‌ متر است یعنی یک خط بالاتر از 60 می‌شود 61 سانتی‌متر، دو خط بالاتر می‌ شود 62 سانتی‌ متر و … .

5- روی خطوط منحنی نیز اعداد 5، 10، 25، 50، 75، 90 و 95 را می ‌بینید که صدک رشد است.

6- اگر وزن یا قد کودک کمتر از صدک 5 (منحنی دارای عدد 5) باشد دچار کمبود وزن یا قد است و اگر بیشتر از صدک 95 باشد، دچار اضافه وزن یا قد است.

7- بین صدک 5 تا 95 کودک دارای رشد مناسب است.

8- اگر روی صدک 50 باشد، قد یا وزن کودک دقیقاً براساس رشد طبیعی و نرمال این سن است.

9- اگر می‌خواهید بدانید کودک شما روی کدام صدک است، مقدار سن او را روی خط افقی و مقدار وزن یا قد او را روی خط عمودی مشخص کنید. سپس خط افقی و عمودی را روی صفحه ادامه دهید تا همدیگر را قطع کنند. تقاطع دو خط افقی و عمودی یا روی منحنی ها (صدک ها) می افتد یا بین منخنی ها.

مثلاً نوزاد دختری 18ماهه (5/1 ساله)، دارای وزن 9 کیلوگرم و قد 80 سانتی‌متر است. روی منحنی رشد مربوط به دختران (قرمزرنگ)، تقاطع خط 18 ماه با وزن 9 کیلوگرم نشان می‌دهد این کودک دارای کمبود وزن (زیر صدک 5) است. تقاطع خط 18 ماه با قد 80 سانتی‌متر نشان می‌دهد قد این کودک طبیعی و نرمال (روی صدک 50) است. وزن مناسب این کودک 18 ماهه بر اساس صدک 50 ، برابر 11 کیلوگرم است.

اگر کودک شما پسر است، جدول قد و وزن کودک پسر را ببینید.

اگر صاحب کوک دختر هستید، جدول قد و وزن کودک دختر را ببینید.

اگر کمی دقت کنید به راحتی می‌توانید وضعیت وزن و قد کودک خود را بر اساس سنّ او مشخص کنید. فقط به یاد داشته باشید که حتماً سن را بر حسب ماه، وزن را برحسب کیلوگرم (KG) و قد را بر حسب سانتی‌متر (CM) روی منحنی در نظر بگیرید.