human eye

عدسی چشم از سلول های شفافی که با نظم فراوان کنار یکدیگر چیده شده اند تشکیل شده است. نظم چیدمان این سلول ها و نیز شفافیت پروتئین ها و سایر مولکول های بزرگ درون این سلول ها باعث می شوند عدسی چشم شفاف بوده قابلیت عبور نور را همانند یک عدسی شیشه ای داشته باشد.
کاتاراکت دیابتی در اثر افزایش قند خون ایجاد می شود. قند بالای خون از طریق زلالیه وارد چشم شده و سپس از آن جا وارد عدسی می شود و در آن جا تبدیل به نوعی قند بقه نام سوربیتول می گردد. تجمع قند و سوربیتول در مراحل اولیه باعث تغییر در قدرت انکساری عدسی می گردد که با تغییر مکرر شماره عینک خود را نشان
می دهد. با تجمع سریع و شدید این مواد در عدسی تورم سلول های عدسی، نابسامانی پروتئین های عدسی، کدری و تاری آن ها ایجاد می گردد.
برخلاف تمام انواع دیگر کاتاراکت، کاتاراکت های حاد دیابتی اغلب برگشت پذیرند. (اگر که به موقع تشخیص داده شوند و سطح قند خون در محدوده نرمال حفظ شود). سلول های ویژه ای درون عدسی قادر به پمپ مایع اضافی به خارج عدسی می باشند و از تورم آن ها می کاهند و اجازه می دهند تا فیبرهای عدسی دواره دقیقا مرتب شوند و شفافیت عدسی بازگردد البته این مسئله منوط به این است که فیبرها تغییرات زیادی نکرده باشند یا به مدت طولانی در این حالت باقی نمانده باشند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد