+6++6+

اختلال بیش فعالی را در کودکان چگونه می توانیم از بین ببریم رو شهای موثر ببرای پیشگیری از بروز آن کدامند چگونه می توانیم این مشکل رفتاری در خردسالان را برطرف کنیم و خردسالان مبتلا به این عارضه را درمان کنیم

تحقیق جدیدی می‌گوید که رفتاردرمانی باید قبل از دارو در درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی (ADHD) به کار گرفته شود.

 نتایج مطالعه‌ای نشان می‌دهد که اختلال بیش‌فعالی کودکان اگر ابتدا به جای دارو به صورت رفتاری مورد درمان قرار گیرد، سریع‌تر بهبود پیدا می‌کند.

داروها در صورتی بیشترین اثر را دارند که به عنوان مکمل در خط دوم درمان کودکان مبتلایی استفاده شوند که به آنها نیاز دارند. بنابر یافته‌هایی که در ژورنال روان‌شناسی کودک و بالغین منتشر شد، در بسیاری موارد، اثربخشی بیشینه این داروها در دزهای پایین‌تری از دزهای رایج قرار داشت.

متخصصان می‌گویند که اگر اثربخشی رفتار درمانی خط اول در مطالعات بزرگتر تأیید شود، درمان استاندارد کودکان ADHD را که در حال حاضر با دارو آغاز می‌شود، متحول خواهد کرد.

ویلیام پلهم از دانشگاه بین‌المللی فلوریدا به خبرنگار تایمز گفت: «ما نشان دادیم که ترتیب درمان‌های رفتاری و دارویی تغییر بزرگی در نتیجه ایجاد می‌کند.»

او گفت: «کودکانی که درمان‌شان با تغییرات رفتاری آغاز شد در پایان به طرز چشمگیری بهتر از آنهایی بودند که درمان‌شان با دارو آغاز شده بود.»

نیویورک تایمز