91690008-full

درباره بیماری دیابت و ارتباط آن با مقدار گلوکاگون و معالجه هیپوگلایسمی چقدر می دانید ما در این بخش می خواهیم به این موضوع بپردازیم و تحققات جدید را در ادامه مطلب برایتان بازگو کنیم

یک دوز مینی از گلوکاگون Mini-dose glucagonمی تواند هیپوگلایسمی خفیف را درافراد مبتلا به دیابت نوع 1 درمان کند.

 تجویز یک دوز کوچک گلوکاگون آماده ی مصرف با استفاده از قلم G-Pen می تواند گزینه ی درمانی موثری برای هیپوگلایسمی خفیف در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 باشد.

کیت های تزریق گلوکاگون هنگامیکه شخص قادر به درمان خود نباشد برای درمان هیپوگلایسمی شدید استفاده می شوند. گلوکاگون در جریان خون حرکت کرده و تقریباً بین 0 تا 15 دقیقه طول می کشد تا قندخون را به حالت نرمال برگرداند. در این مطالعه که توسط محققان کالج پزشکی بیلور انجام گردید گلوکاگون مینی دوز بروی 12 فرد بالغ مبتلا به دیابت نوع 1 که قند خون خود را با کمک پمپ انسولین کنترل می کردند، آزمایش شد. این نوع گلوکاگون بصورت مایع آماده ی مصرف در اختیار بیماران قرار گرفت، مقدار قندخون ناشتای بیماران اندازه گیری گردید و برای آنها گلوکاگون تزریقی تجویز شد. این  افراد گلوکاگون را در سه دوز جداگانه 75، 150 و 300میکروگرم دریافت کردند که نتایج میانگین  افزایش مقدار قند خون آنها  به شرح زیر بود:

·        75 میکروگرم گلوکاگون، مقدار قندخون را 1.8میلی مول درلیتر افزایش داد.

·        150 میکروگرم گلوکاگون، مقدار قندخون را 3.6میلی مول درلیتر افزایش داد.

·        350میکروگرم گلوکاگون، مقدار قندخون را5.3میلی مول درلیتر افزایش داد.

در مرحله ی بعد، دانشمندان با تزریق انسولین بولوس به بیماران، هیپوگلایسمی را در آنها القاء کردند، پس از افت قند خون، گلوکاگون برای افزایش مقدار قند خون و بازگشت به محدوده ی نرمال به آنها تزریق گردید.

پاسخ بیماران پس از افت قندخون با دریافت انسولین  بشرح  زیر بود:

دوز  گلوکاگون

مقدار قندخون پس ازتزریق انسولین بولوس

افزایش قندخون پس از تزریق گلوکاگون

75 میکروگرم

3.9میلی مول در لیتر

1.1میلی مول درلیتر

150 میکروگرم

4.1میلی مول درلیتر

1.3میلی مول درلیتر

300 میکروگرم

3.4میلی مول در لیتر

2.4میلی مول در لیتر

همانطور که جدول نتایج نشان می دهد دوز 300 میکروگرم موثرترین دوز در بالا بردن قندخون بدنبال هیپوگلایسمی بود اما شرکت کنندگانی که این دوز را دریافت کردند، تهوع خفیفی را تجربه نمودند. به درنتیجه،  دوز 150 میکروگرم به عنوان دوز بهینه برای درمان هیپوگلایسمی  خفیف درنظر گرفته شد.

از آنجائیکه  دوز کم گلوکاگون  بصورت آماده ی مصرف در قلم G-Pen  ارائه می شود محققان بر این باورند که این محصول می تواند یک درمان معتبر برای افت قند خون برای بیماران مبتلا به دیابت نوع  1 باشد. استفاده از این قلم بسیار آسان تر است و فرد بسرعت می تواند آنرا به خود تزریق کند و تزریق آن بسرعت هیپوگلایسمی خفیف را درمان می کند.

نویسندگان مقاله در نتیجه گیری اذعان داشتند: تزریق زیر جلدی دوز کم گلوکاگون درقلم های G-Penمی تواند جایگزین مناسبی برای کربوهیدرات خوراکی بمنظور درمان هیپوگلایسمی خفیف، قابل پیش بینی  و قریب الوقوع در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 1 باشد. یافته های این تحقیق درمجله ی Diabetes Careمنتشر شد.

منبع : http://diabetestma.org