نتایج تحقیقات دانشمندان سوئدی نشان می دهد ترکیبی از داروهایی که برای عفونت های ناشی از ویروس “اچ آی وی” مورد استفاده قرار می گیرند، می تواند مانع تخریب نورونی حاصل از آلودگی به این ویروس شود.
به گزارش دکتر سلام به نقل از مهر، دانشمندان موسسه تحقیقاتی بوراس در سوئد که نتایج تحقیقات خود را در مجله “نورولوژی” منتشر کرده اند، به 53 زن و مرد با سن متوسط 38 سال به مدت یکسال ترکیبی از داروهای مختلف ضد ویروسی تجویز کردند. این داروی ترکیبی “درمان ضد ویروسی با فعالیت بالا” (HAART) نام دارد.

این محققان برای شرکت کنندگان این تحقیق قبل و بعد از درمان، اندازه گیری سطوح یک نشانگر زیستی برای صدمات مغزی را که “پروتئین نورانی عصب دوست” نام دارد تجویز کردند.

این محققان پس از دوره درمان مشاهده کردند که 21 داوطلب سطوح بالای این پروتئین را در آغاز تحقیق نشان داده اند، اما پس از سه ماه درمان با داروی ترکیبی HAART این سطح کاهش یافت. پس از یکسال معالجه، تنها یک چهارم بیماران سطوح بالای این نشانگر زیستی را حفظ کردند.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند:” بنظر می رسد این نوع درمان فرایند تخریب نورونی ناشی از “اچ آی وی” را متوقف می کند. این نتایج تائید می کنند که پروتئین نورانی عصب دوست می تواند به عنوان یک نشانگر مفید برای کنترل بیماران آلوده به ویروس اچ آی وی و ارزیابی تاثیرات داروی HAART معرفی شود.”