1092_6373_5

نوروم آکوستیک یک تومور خوش خیم است که  در عصب که گوش به مغز متصل است. تومور معمولا به آهستگی رشد می کند.  در ابتدا،  ممکن است علائم یا نشانه های خفیف داشته باشد. آنها می توانند شامل:از دست دادن شنوایی در یک

طرف,زنگ  گوش, سرگیجه شود.تومور نیز می تواند در نهایت باعث بی حسی و یا فلج صورت شود. اگر  رشد  کند و به اندازه کافی بزرگ شود، می تواند به مغز  فشار آورد و زندگی را تهدید کند

به اين تومور وستيبولار شوانوما هم گفته مي شود چون منشاء اوليه تومور از عصب وستبرلار است.

اين تومور شايع ترين تومور ناحيه CPA ( زاويه مخچه برين استم ) است.

اهميت اين تومور به خاطر موقعيت تومور است كه زيرا عصب شنوايي و عصب صورت ( زوج 7 و 8 ) در اين تومور گرفتار است.

منشاء تومور عصب ستيبولاردر از كانال گوش داخلي است و بتدريج رشد كرده و در ناحيه زاويه مخچه و ساقه مغز رشد مي كند و در مواردي كه بسيار بزرگ باشد با چسبندگي به ساقه مغزي مي تواند عوارض حركتي و حتي هيدروسفالي ( افزايش مايع مغزي نخاعي ) ايجاد كند.

بسته به اندازه تومور آنرا به چهار گريد 1 و 2 و 3 و 4 تقسيم مي كنند.

مهمترين مسئله در درمان اين تومور حفظ عصب صورت ( زوج 7 ) مي باشد زيرا چسبندگي شديد اين عصب به تومور باعث مي شود در ضمن جراحي اين عصب دچار اختلال شود و بنابراين صورت بيمار بعد از جراحي فلج شده و انحراف صورت ايجاد شود.

به منظور حفظ اين عصب تكنيك هاي خاصي لازم است استفاده شود و همچنين دستگاهي به منظور كنترول عصب وجود دارد(دستگاه نورومانيتورينگ ) كه به جراح كمك مي كند كه عصب را حفظ كند. لذا درمان جراحي اين تومور نياز به تجربه خاص و امكانات ويژه اي دارد كه بتوان تومور را كامل خارج كرد و عصب را حفظ نمود.

درمان

درمان اين تومور عمل جراحي است و با عمل جراحي بايد اين تومور كامل خارج شود زيرا اگر مقداري از تومور باقي بماند سبب عود تومور مي شود و عمل مجدد در اين ناحيه بسيار دشوار و احتمال عوارض براي بيمار بسيار زياد خواهد بود.

راديوتراپي و گامانايف در درمان اين تومور جايي ندارد مگر در موارد خاصي كه بعداً ذكر خواهد شد. لذا اگر اين تومور كامل خارج شود نياز به هيچ درمان ديگري ندارد و اين تفكر كه مقداري از تومور خارج شود و بقيه آن گامانايف شود تفكر صحيح نمي باشد.

تنها در مواردي كه سن بيمار بالا باشد و از نظر مسائي قلبي و ريوي اجازه عمل جراحي به بيمار داده نشود و تومور در اندازه كوچك باشد ( گريد 1 و 2 ) درمان گامانايف توصيه مي شود زيرا گامانايف و راديوتراپي نيز خود داراي عوارض زيادي خواهد بود.

دکتر مسعود شیروانی

منبع-http://www.dr-shirvani.com