56da94264c6a2

چگونه باید با خیانت جنسی مواجه شویم عکس العمل برخی افراد در مواجه با ان چیست، زوج ها از خیانت عاطفی بیشتر آسیب می بینند یا خیانت جنسی کدامیک براشان ارجحیت دارد؟

همه زنان و مردان در برابر خیانت واکنش یکسانی ندارند. بررسی‌های اخیر محققان نشان داده مردان در برابر خیانت جنسی برآشفته می‌شوند در حالی که زنان حتی از خیانت احساسی هم نمی‌توانند بگذرند.

براساس این تحقیق آمریکایی- نروژی که مشروح آن در مجله Personality & individual Difference منتشر شده است، محققان پس از زیر نظر گرفتن 1074 نروژی اعلام کردند زنان و مردان عکس‌العمل‌های متفاوتی در برابر خیانت احساسی و جنسی دارند و در این میان نه‌تنها شرایط باروری بلکه محیط و فرهنگ هم دخالت دارد. مردان از خیانت جنسی نمی‌گذرند.

اما زنان بیش از خیانت جنسی از خیانت عاطفی ضربه می‌خورند. زیرا در صورتی که مرد عاشق زن دیگری باشد آنها تمام حمایت‌های خود را از دست خواهند داد. نکته جالب اینکه تنها زنانی به خیانت جنسی همسرشان اهمیت زیادی می‌دهند که از نظر مالی مستقل هستند.

مردانی که خود نابارور هستند یا همسرانشان نابارورند نیز به خیانت عاطفی اهمیت بیشتری می‌دهند تا خیانت جنسی!

medisite