test-1

اگر مایلید سن واقعی تان را بفهمید توصیه می کنیم از این روش ها کمک بگیرید با برخی فاکتورهای مهم قادر به تشخیص سن واقعی تان هستید ما در این زمینه فرمول های مهم را به شما معرفی خواهیم کرد با ما همراه باشید

تعیین سن کار آسانی نیست. ممکن است بعضی ها در سن ۷۰ سالگی پر از انرژی باشند و این در حالی است که برخی دیگر در سن ۲۰ سالگی کاملا بی روح و خسته هستند. سنی که در شناسنامه هست همیشه نشان دهنده سن واقعی شما نیست. سرعت ساعت بیولوژیکی درون آدمها با سرعت ساعت مچی آن ها فرق می کند.

بدونیم برای شما تست سریعی قرار داده که می توانید در خانه آن را امتحان کنید تا سن بیولوژیکی خودتان را کشف کنید.

تست تعیین سن بیولوژیکی

  1. قلب

نبض خود را در حالت ایستاده چک کنید. ۲۰ مرتبه با سرعت بنشینید و بلند شوید. دوباره نبض را چک کنید. تعداد ضربان چقدر افزایش یافت؟

بیشتر از ۱۰ ضربه: سن قلبی عروقی شما ۲۰ است.

۱۰-۲۰ ضربه: ۳۰ سال

۲۰-۳۰ ضربه: ۴۰ سال

۳۰-۴۰ ضربه: ۵۰ سال

۴۰ یا بیشتر: ۶۰ سال

نتوانستید نشست و برخاست را کامل کنید: ۷۰ سال یا بیشتر

اضافه وزن می تواند بر نتیجه تست تاثیر بگذارد.

  1. سیستم عصبی

در این تست باید دوست شما یک خط کش ۵۰ سانتیمتری را در دست بین انگشت شست و انگشت اشاره بگیرد. دقیقا از جایی که شماره ۵۰ قرار دارد. خط کش باید در حالت عمودی باشد. دستتان را در فاصله ۱۰ سانتیمتری زیر خط کش قرار دهید. همینطور که دوستتان خط کش را رها می کند سعی کنید که آن را با انگشت شست و اشاره بگیرید. هر بار که خط کش را می گیرید یادداشت کنید که روی چندسانتیمتری خط کش توانسته اید آن را بگیرید.

روی نشانه ۲۰ سانتیمتری خط کش: سن سیستم عصبی شما ۲۰ سال است.

روی نشانه ۲۵ سانتیمتری خط کش: ۳۰ سال

روی نشانه ۳۵ سانتیمتری خط کش: ۴۰ سال

روی نشانه ۴۵ سانتیمتری خط کش: ۶۰ سال

نتوانستید خط کش را بگیرید: ۷۰ سال

  1. سیستم تعادل

چشم ها را محکم ببندید و روی یکی از پاها بایستید. پای دیگر را به فاصله ۱۰ سانتیمتری از زمین بالا نگه دارید. تا جایی که می توانید در همین موقعیت بمانید و زمان بگیرید.

اگر ۳۰ ثانیه یا بیشتر در این موقعیت ماندید: سن سیستم تعادل شما ۲۰ است

۲۰ ثانیه: ۴۰ سال

۱۵ ثانیه: ۵۰ سال

کمتر از ۱۰ ثانیه: ۶۰ سال یا بیشتر

  1. رگ های خونی

با استفاده از انگشت شست و اشاره پوست پشت دست را نیشگون بگیرید و برای ۵ ثانیه نگه دارید. با این کار لکه سفیدی روی پوست ایجاد می شود. چقدر طول می کشد تا این لکه به حالت عادی خود باز گردد.

اگر پس از ۵ ثانیه سفیدی از بین رفت: سن شما ۳۰ سال است

۸ ثانیه: ۴۰ سال

۱۰ ثانیه: ۵۰ سال

۱۵ ثانیه: ۶۰ سال

بیشتر از ۱۵ ثانیه: ۷۰ سال

  1. مفاصل

دست ها را به پشت برید و سعی کنید که روی تیغه های شانه انگشت ها را به هم گره بزنید.

اگر این کار برای شما آسان باشد: سن مفاصل شما ۲۰ سال است.

اگر سر انگشتان به سختی به هم رسیدند: ۳۰ سال

اگر دست ها به هم نرسیدند: ۴۰ سال

اگر در بردن دست ها به پشت مشکل داشتید: ۶۰ سال

اگر نتوانستید دست ها را به پشت ببرید: بیشتر از ۶۰ سال

  1. دستگاه تنفسی

یک شمع روشن کنید و امتحان کنید ببینید از چه فاصله ای می توانید با فوت کردن آن را خاموش کنید.

فاصله ۱ متر: سن شش های شما ۲۰ سال است

۸۰ – ۹۰ سانتیمتر: ۳۰ سال

۷۰ – ۸۰ سانتیمتر: ۴۰ سال

۶۰ – ۷۰ سانتیمتر: ۵۰ سال

۵۰ – ۶۰ سانتیمتر: ۶۰ سال

کمتر از ۵۰ سانتیمتر: ۷۰ سال یا بیشتر

نتیجه تست:

همه اعدادی که به دست آورده اید را با هم جمع کنید و تقسیم بر تعداد تست ها کنید نتیجه، سن بیولوژیکی شما خواهد بود.

در مجموع نتیجه این تست را زیاد جدی نگیرید. به حسی که خودتان از سلامتی خود دارید تکیه کنید و سعی کنید تا می توانید در حفظ آن کوشا باشید