index

همانطوریکه می دانیم نشانه های افسردگی در مبتلایان به امراض عروق کرونری با ناتوانی بدنی و جسمی عوضی گرفته می شود بنابراین ارزیابی افسردگی در این نوع افراد بسیار اهمیت دارد بوجود آمدن افسردگی در امراض CHD با بوجود آمدن نتایج ضعیف در آنها همراه است و ریسک حملات قلبی در آنها پس از یک حمله ACS (بیماری حاد عروق کرونری قلب)، افزایش می یابد.

بروز افسردگی در بیماران پس از بروز ACS با استفاده بیشتر از سرویس های مراقبتی و افزایش تعداد دفعات بستری در بیمارستان و افزایش درد قلبی و پذیرش ضعیف تر توصیه های پزشکی و کاهش تمایل به کارکردن و افزایش حوادث مغایر با سلامتی همراه است .

در سال ۲۰۰۸ نگرانی در مورد این اثرات زیان آور منجر شد تا انجمن قلب آمریکا با همکاری انجمن روان پزشکی آمریکا اقدام به انتشار مشاوره علمی جهت غربالگری افسردگی در بیماران CHD کند . مطالعات  نشان داد که علائم شناختی/عاطفی و علائم جسمی /عاطفی باعث بروز نتایج مخرب بیشتری نظیر مرگ و میر در بین بیماران قلبی می شود .

هرچند که علائم جسمی افسردگی سبب بروز نتایج ضعیف دربیماران CHD می شود و غالبا با شرایط جسمی بیمار اشتباه گرفته می شود، در مقابل علائم شناختی/عاطفی کمتر در بیماران قلبی  قابل شناسایی اند. زیرا این علائم در این بیماران نسبت به سایر بیمارانی که به علت دیگری افسرده  شده اند ، ریز و ظریف می باشد. علاوه بر این علائم شناختی/عاطفی بر خلاف علایم جسمی /عاطفی با افزایش میزان CRP که خود یک نشانگر مهم در التهابات وسیع از جمله CHD است ، همراه می باشد.

ارزیابی علائم افسردگی در بیماران CHD  می تواند به غربالگری و ارجاع و درمان افسردگی در آنها کمک کند . آگاهی از دسته علائم مرتبط با افسردگی در بیماران CHD  بستری شده می تواند تشخیص افسردگی را از طریق مراکز مراقبتی وابسته بهبود بخشیده و نیز به درمان بیماران CHD  بستری شده کمک کند.

اطلاعات به طور ویژه روی بیماران CHD حاد بستری شده آنالیز شد و مشخص شد که علائم منحصر به فردی از افسردگی در بیماران CHD که بعد از یک حمله حاد بستری شده اند وجود داشته و وجود علائم شناختی/عاطفی  در این بیماران با بروز افسردگی ماژور یا مینور  در آنها همراه است.

روش کار:

سه نوع مطالعه صورت گرفت که در همه ی مطالعات ، تمام بیمارانی که به دنبال یک حمله ی حاد قلبی بستری شده بودند ، با کمک مصاحبه ی کلینیکی ساختار بندی شده ، از نظر افسردگی مورد ارزیابی قرار گرفتند و علائم افسردگی با استفاده از ابزار استاندارد اندازه گیری در آنها تشخیص داده شد .

اولین مطالعه یک مطالعه پایه که شامل درمان رفتاری /شناختی روی خانم های افسرده بستری شده به دنبال ACS بود و مطالعه ی دوم شامل بررسی تصادفی در مورد اثرات درمان رفتاری /شناختی روی بیومارکرهای  ایمنی در بیماران قلبی جراحی شده که افسرده شدند  بود و مطالعه سوم شامل غر بالگری افسردگی در بیماران قلبی بستری شده.

در این مطالعات ۷۳ نفر از مطالعه اول و ۱۵۰ نفر از مطالعه دوم و ۱۰۰ نفر از مطالعه سوم انتخاب شدند و آنالیز اطلاعات حاصله از این سه تحقیق با هم تلفیق شد.

نتایج تحقیق:

از بین ۳۲۳ بیمار شرکت داده شده در مطالعه ۹۹ نفر طبق نتایج حاصله از مصاحبه افسرده بودند و ACS در ۲۰۳ بیمار تشخیص داده شده بود. بیماران با سابقه ACS نسبت به بیمارانی که ACS  را تجربه نکرده بودند جهت ابتلا به افسردگی محتمل تر بودند.

بیماران افسرده نسبت به بیماران غیر افسرده، گزارش خودبخودی از سابقه ی افسردگی خود بیان کردند. خستگی (%۶۹) و اختلال در خواب (%۵۵) جزو شایع ترین علائم افسردگی بودند و احساس گناه (%۲۵) و خودکشی(%۹) جزو غیر شایع ترین علائم بودند.

بیماران افسرده در مقایسه با بیماران افسرده نشده، رقم بالاتری از بی اشتهایی ، اختلال در خواب ، خستگی ، بی قراری ، عدم فعالیت و…. را دارا بودند .

سه دسته علائم  عاطفی /شناختی ، عاطفی/جسمی، و جسمی برای بیماران مستعد به افسردگی تعیین شده است که بیماران CHD بستری شده با علائم شناختی/عاطفی شامل بی حوصلگی، احساس غم و ناراحتی، زود رنج بودن و عصبی بودن و…. به نسبت ۴/۱برابر دو گروه دیگر محتمل تر برای ابتلا به افسردگی بودند که در این میان خستگی (%۶۹) و اختلال در خواب (%۵۵) جزء شایع ترین علائم بودند.

Kosar.Hos_37

بحث:

ارزیابی و تشخیص افسردگی در بیماران CHD با وجود علایم جسمی و شناختی و عاطفی پیچیده می باشد. در این مطالعه سه دسته علائم مشخص شد که می توانست به متخصصین در دسته بندی بیماران CHD  کمک کند. کلیدی ترین یافته این مطالعه آن است که در بیماران CHD بستری شده ، فقط علائم عاطفی /شناختی ، نظیر بیقراری  و کم فعالیتی  با بروز  افسردگی در بیمار همراه است .

یافته ها نشان می دهد که تشخیص علائم عاطفی/شناختی ، عاطفی/جسمی فوایدی برای مددجویان دارد. هر چند که سایر تحقیقات نشان داد که علائم عاطفی/جسمی برای تعیین پیش آگهی مهم می باشد ولی این مطالعه نشان داد که علائم عاطفی/شناختی جهت غربالگری مهم تر می باشد.

همچنین مطالعات بیشتری لازم است تا تفاوت علائم عاطفی/شناختی افسردگی در بیماران ACS  را با علائم بیماران CHD مورد ارزیابی قرار داده و رابطه بین سابقه افسردگی را با میزان بروز افسردگی در هر دو گروه مورد سنجش قرار دهد.

نتیجه گیری:

مطالعات نشان میدهد که تیم درمان پزشکان و پرستاران باید به علائم بالینی افسردگی در بیماران CHD بستری شده که علائم عاطفی/شناختی را دارند آگاه باشند و در پرستاری و مراقبت بالینی از بیماران  CHD بستری شده باید توجه ویژه ای به علائم عاطفی/شناختی نظیر مود (خلق) پایین و کم فعالیتی که ممکن است در بیماران افسرده بدون CHD نیز اتفاق افتد داشته با شند. لذا آگاهی از این دسته علائم عاطفی/شناختی در بیماران CHD بستری شده ممکن است تشخیص افسردگی را بهبود ببخشد و ارزیابی بیشتر و ارجاع و درمان افسردگی را آسان کند.

منبع : irannurse.ir