s aureus(1)

نتایخ آخرین یافته های پژوهشگران در باره ارتباط عفونت خونی در بیماران دیابتی را بخوانید

بیماران دیابتی تقریباً 3 برابر بیشتر از افراد غیر دیابتی مستعد ابتلا به عفونت خونی تهدید کننده ی حیات توسط باکتری استافیلوکوکوس اورئوس هستند، این یافته ها که در مجله ی اروپایی Endocrinologyمنتشر شده است بر نظارت بیشتر بر عفونت ها در میان مبتلایان به دیابت طولانی مدت  تاکید دارد.

استافیلوکوکوس اورئوس باکتریی است که بصورت نرمال و بدون خطر بر روی  پوست زندگی  می کند. گاهی این باکتری موجب بروز عفونت هایی می شود و چنانچه باکتری وارد خون شود می تواند کشنده  باشد. شیوع عفونت S. aureusدر طی 20 سال گذشته توسط عوامل ناشناخته و شناخته شده، افزایش یافته است. وجود این باکتری در جریان خون یک وضعیت پزشکی اورژانس و جدی است. میزان مرگ ومیر دراین شرایط در طی 30 روز 20 تا 30 درصد است. در این مطالعه دانشمندان دریافتند که  خطر ابتلا به عفونت خونی استافیلوکوکوس اورئوس در افراد  دیابتی  در خارج  از بیمارستان  2.8برابر بیش از افراد عادی است.

 محققان بیمارستان دانشگاه AalborgوAarhus  دردانمارک با آنالیز گزارشات ثبت شده ی پزشکی 30 هزار بیمار در طی 12 سال به این نتایج دست یافتند.  دانشمندان به مقایسه ی خطر این عفونت در افراد مبتلا به انواع مختلف دیابت پرداختند آنها تأثیر مدت زمان ابتلا به دیابت و عوارض دیابت را بر ابتلا به این عفونت بررسی کردند.

 در مقایسه ی افراد مبتلا به دیابت نوع 1 با افراد غیر دیابتی خطر ابتلا به عفونت خونی  S. aureusدر این افراد 7.7برابر بیشتر بود، درحالیکه برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 این خطر 2.7برابر بیشتر گزارش شد. همچنین میزان این خطر درافرادیکه  از عوارض دیابت – نظیر مشکلات قلبی و گردش خون یا زخم های دیابتی- رنج می برند، بالاتر بود.

 درافرادی با مشکلات  کلیوی مرتبط با دیابت میزان فاکتورهای خطر بالاترین مقدار یعنی به 4.2برابر افزایش یافت.

 خطر ابتلا به  این عفونت همچنین با افزایش تعداد سالهای ابتلا بیماران به دیابت افزایش می یابد. برای افرادیکه  به مدت ده سال یا بیشتر به دیابت  مبتلا هستند، این خطر 3.8برابر افزایش می یابد.

میزان این خطر با نحوه ی کنترل دیابت نیز بررسی شد، برای افرادیکه  کنترل خوبی  بر بیماری  دیابت خود نداشتند،  خطر ابتلا به  این عفونت  بالاتر بود.

 نویسنده ی ارشد این مطالعه دکتر Smitمی گوید: مدتهای طولانی است که اعتقاد بالینی رایجی در مورد تأثیر دیابت بر افزایش خطر ابتلا به عفونت استاف اورئوس  وجود دارد  اما تاکنون  شواهد  اندکی  برای حمایت از این موضوع وجود داشت.  کنترل ضعیف دیابت می تواند منجر به اختلال در پاسخ سیستم ایمنی  شود، این موضوع ممکن است دلیل افزایش خطر ابتلا به این عفونت در میان بیماران دیابتی باشد. بطور مشابه بیماران دیابتی غالباً از بیماریهای دیگرمرتبط با دیابت  رنج می برند، بار مشکلات بهداشتی متعدد  نیز می تواند آنها را  به عفونت استاف اورئوس مستعد تر کند .

 درادامه ی این تحقیقات، دانشمندان به بررسی چگونگی تأثیر دیابت بر پیش آگهی عفونت خونی استاف اورئوس خواهند پرداخت تا تأثیر دیابت را بر نتایج این عفونت مشخص  کنند.

 نکته ی مهم توجه به محدودیت های این تحقیق است، اطلاعات پزشکی ثبت شده به دانشمندان اجازه ی تنظیم نتایج را بر اساس کشیدن سیگار و نمایه ی توده ی بدنی که می تواند بر پاسخ سیستم  ایمنی افراد تأثیر گذارد را نداد. همچنین سویه ی methicillin-resistant S. aureusیا MRSAدر دانمارک بسیار نادر است و اپیدمیولوژی استافیلوکوکوس اورئوس ممکن است درکشورهایی که  MRSAفرم غالب آن است، متفاوت باشد.

منبع : diabetestma.org