93416304-full

یک آزمایشی برای تست قند خون اختراع شده است که در ادامه توضیحات بیشتری در این باره وجود دارد که توجه شما را به این اختراع جدید جلب می کنیم

کمپانی Tekcapitalمجوز انحصاری فن آوری اندازه گیری غیرتهاجمی قندخون در بزاق را بدست آورد.

 افراد مبتلا به دیابت مجبور به سوراخ کردن نوک انگشتان خود برای اندازه گیری قند خون خود هستند اما این فن آوری پیشگامانه می تواند جایگزین مناسبی برای آزمایش دردناک قندخون برای افراد دیابتی باشد در این روش بدون سوارخ نمودن پوست، مقدار قندخون بیماران اندازه گیری می شود.

 دراین تکنولوژی  با استفاده از نوارهای  یک بار مصرف که دارای  بیوسنسور هستند نمونه ی بزاق  حیوانات و انسان  جمع آوری می شود، دستگاه  بیوسنسور قادر به آنالیز الکتروشیمیایی نمونه ی بزاق است و با این آنالیز،  میزان قندخون را اندازه گیری میکند.

 Tekcapitalمعتقد است که این تکنولوژی می تواند به روش سوارخ کردن چندگانه ی انگشتان در روز  برای اندازه گیری قندخون پایان دهد.

 دکتر Grossرئیس اجرایی  این کمپانی می گوید: این روش یک گام  رو به جلو  در روش غیر تهاجمی اندازه گیری قندخون است که اگر از نظر تجاری موفقیت  آمیز باشد، برای بیماران  مشوقی برای اندازه گیری قندخون بدون ناراحتی  و درد  خواهد بود.

http://diabetestma.org