index

بر اساس تحقیقات جدید ارائه شده درکنفرانس انجمن اورولوژی اروپا درمونیخ، مردانی که با مشکلات ناباروری مواجه هستند، بیشتر در معرض خطر بیماریهای متابولیکی با افزایش سن قرار می گیرند.

 حدود 15 درصد از زوج ها با مشکل ناباروری روبروهستند  که در حدود نیمی از این موارد به علت  ناباروری مردان است. مردانی با کیفیت پایین منی دارای امید به زندگی پایین تری هستند اما علت آن ناشناخته است و هیچ مارکر بیوشیمیایی یا استراتژیی برای جلوگیری از کاهش امید به زندگی برای این افراد وجود ندارد.

 حال یک گروه از محققان سوئدی به اندازه گیری مقدار هورمونهای جنسی و سایر پارامترهای بیوشیمیایی درمردان نابارور پرداخته اند. این تحقیق نشان داده است بسیاری از این افراد درمعرض خطر hypogonadism(پایین  بودن سطح هورمونهای جنسی) وهمچنین نشانه هایی ازبیماریهای متابولیکی و پوکی استخوان هستند.

 در این تحقیق 192 مرد با شمارش کم اسپرم با199  شاهد همسان شده، مقایسه شدند. محققان مقدار هورمونهای جنسی و سایر نشانگرها نظیر تراکم استخوان و مقدار هموگلوبین  A1cرا در این  افراد بررسی و مقایسه  کردند.

نتایج این مقایسه نشان داد یک سوم از مردانی که کمتر از 50 سال سن دارند و با مشکلات ناباروری مواجه هستند، دارای علایم بیوشیمیایی از کاهش هورمونهای جنسی (برای مثال کاهش تستوترون) یا هیپوگنادیسم هستند. شیوع هیپوگنادیسم در این گروه 7 برابر بیش از افراد گروه شاهد است.

 این گروه ازمردان همچنین دارای تراکم استخوان کمتری بودند-  بویژه درمردانی با تستوسترون پایین-  این موضوع آنها را درمعرض خطر شکستگی استخوان و پوکی استخوان  قرار می دهد.

 مردانی که به هیپوگنادیسم مبتلا هستند همچنین علایمی از بالا رفتن قندخون (بالا بودن هموگلوبین A1Cرا نشان می دهند و علایم  بیشتری از مقاومت به انسولین که نشانه ی خطر ابتلا به دیابت است، در آنها مشاهده می شود.

به گفته ی دکتر Giwercman  مدیر این تحقیقات، ما دریافتیم که بخش قابل توجهی از مردان نابارور علایم بیوشیمیایی هیپوگنادیسم را نشان می دهند، این موضوع ممکن است بر باروری آنها تأثیر گذارد اماهمچنین به عنوان یک علامت اولیه برای بیماریهای متابولیک نظیر دیابت یا پوکی استخوان در مراحل بعدی زندگی آنها محسوب می شود. بهمین  دلیل ما پیشنهاد می کنیم که مقدار هورمونهای جنسی برای تمام مردانی که برای مشکلات ناباروری به پزشک مراجعه می کنند،  بررسی شود و افرادیکه  درمعرض این خطرات جدی هستند پس از اتمام درمان ناباروری ، تحت نظارت قرار گیرند . پرفسور Sønksen  میگوید: این مطالعه بسیارجالب است و این سوال را ایجاد می کند که آیا ناباروری درمردان زیر 50 سال  می تواند به عنوان عامل پیش بینی کننده ی بیماریهای متابولیکی نظیر دیابت یا پوکی استخوان درمراحل  بعدی زندگی بکار گرفته شود؟ برای پاسخ به این سوال باید مطالعات بیشتری دراین زمینه انجام شود.

منبع : diabetestma.org