08fba0f

 بهتر است برای نگرانی ها و اضطراب و استرس خود یک جعبه تهیه کنید و و تمامی دغدغه های خود را روی کاغذ بیاورید و با قراردادن آن ها درون آن جعبه خود را از شر تمامی اضطراب ها و تشویش ها رها کنید

در بسیاری از کشور ها به جای انواع دارو های آرام بخش، از تکنیک های بسیار مفید و ساده برای حل مشکل بیماران استفاده می کنند که یکی از این راهکارها، جعبه نگرانی است.

مجید ابهری، رفتارشناس اظهار کرد: در بسیاری از کشور ها به جای انواع دارو های آرام بخش از تکنیک های بسیار مفید و ساده برای حل مشکل بیماران استفاده می کنند که ساخت جعبه نگرانی یکی از راهکار هایی است که در ابتدا پیش پا افتاده به نظر می آید؛ اما در عمل بسیار مفید و کارآمد خواهد بود.

ابهری با اشاره به چگونگی ساخت و استفاده از این جعبه افزود: یک جعبه مقوایی مانند یک جعبه کفش تهیه کنید و در آن را با چسب نواری محکم ببندید. در قسمت بالایی آن شکاف کوچکی مانند صندوق رای گیری ایجاد کنید حال می توانید با پایان کار، نگرانی هایتان را نسبت به موضوعات مختلف روی یک تکه کاغذ بنویسید و داخل جعبه بیندازید.

این رفتارشناس ادامه داد: هر روز نگرانی ها و استرس های روزانه تان را بنویسید و ساعت و تاریخ آن را در زیر صفحه یادداشت کنید. بعد از سه یا شش ماه جعبه را باز کنید و تمام نگرانی ها و استرس های گذشته تان را دوباره بخوانید، در این صورت مشاهده خواهید کرد که 90 درصد آن استرس ها و نگرانی ها هیچ وقت اتفاق نیفتاده است و آن ها هم که اتفاق افتاده، به آن شدت و غلظتی که فکر می کرده اید، نبوده است.

ابهری گفت: این شیوه موجب ایجاد عادت خوب در درونتان می شود و مغزتان تعلیم می بیند که به سادگی از مسائل کوچک و جزئی مضطرب نشود؛ از این رو شما خواهید دید که در آینده به ساختن جعبه نگرانی دیگری نیاز نخواهید داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان