معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 86 گفت: سرنگ‌هاي آلوده كه توسط معتادين تزريقي در سطح شهر رها مي‌شوند، تهديدي براي شهروندان همداني است.
دكتر بهزاد اميري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: تعداد6 مكان آلوده در اين شهر وجود دارد كه بايد براي جلوگيري از ابتلاي رهگذران و كودكان به بيماري‌هايي نظير ايدز و هپاتيت پاكسازي شوند.

وي گفت: دو مورد مشكوك مبتلا به بيماري ايدز مشاهده شده كه نشان از وجود خطر ابتلا به بيماري براي شهروندان است.

دكتر اميري از برگزاري جلسه‌اي مشترك با نظام پزشكي و شهرداري خبر داد و گفت: در اين جلسه مقرر شد كه دانشگاه علوم پزشكي دستگاه سيفتي باكس تهيه كرده و در اختيار شهرداري قرار دهد.

وي افزود: از دستگاه سيفتي باكس براي دفن بهداشتي زباله‌هاي عفوني استفاده مي‌شود. همچنين شهرداري نيز ماموران خود را با تجهيزات فردي براي جمع آوري‌ سرنگ‌ها اعزام مي‌كند كه اين امر به صورت متداول و هر روز انجام مي‌شود.