DEPRESSER

با توجه به تصویری که افراد افسرده از خود و افراد پیرامون خود در ذهن دارند تعجب آور نیست که ببینیم نمی توانند آینده بهتری را تصور کنند. آنها خود را گرفتار در دام موقعیت های دشواری
می بینند که چندان در کنترلشان نیست. آنها احساس می کنند که در تغییر زندگی خود درزندگی اشخاص افسردهمانده اند. اما بسیاری از افراد افسرده علی رغم داشتن چنین احساس هایی با تلاش بسیار به دنبال یافتن خوشبختی هستند و به تلاش خود برای دستیابی به آن ادامه می دهند. از طرف دیگر بسیاری از افراد افسرده چنان خود را درمانده می بینند که به فکر خودکشی و پیدا کردن راهی برای عملی کردن آن می افتند. گرچه هر کسی که به فکر خودکشی می افتد لزوما افسرده نیست اما خودکشی یکی از پیامدهای فاجعه آمیز وهله های تکراری و شدید افسردگی است.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد