images

در حال حاضر برخی از پژوهشگران نقش غیرمستقیم ترشحات هورمونی را در بروز افسردگی در زنان مطرح می سازند. می دانیم که هورمون های جنسی بر چگونگی ساخته شدن انتقال دهنده های عصبی و بر چگونگی کارکرد آنها در سیستم عصبی اثر می گذارند. انتقال دهنده های عصبی موادی شیمیایی هستند که در مغز و سیستم اعصاب وجود دارند و بر خلق ما تاثیر می گذارند واز جمله باعث احساس افسردگی در ما می شوند. می دانیم که هورمون های جنسی تاثیر زیادی بر سروتونین دارند که انتقال دهنده ای عصبی است که در افسردگی نقش عمده ای دارد اگر چه تا این لحظه چگونگی ارتباط به درستی معلوم نیست.
این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد