images

سندرم پیش از قاعدگی عوامل خطرزای افسردگی بعد از زایمان معمولا همان هایی هستند که عموما در افسردگی نقش دارند. بعضی از زنان زمانی که دستخوش میزان قابل توجهی از استرس زندگی شوند به افسردگی دچار می گردند که ممکن است به وضع حمل آنان مربوط باشد یا آن که ارتباطی با آن نداشته باشد. بروز سایر دوره های افسردگی به مشکلات زناشویی و عدم دریافت حمایت عاطفی از جانب همسر ربط دارد. در زنانی که سابقه افسردگی داشته باشند عوامل ارتباطی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. در مطالعه ای گروهی از زنان باردار مورد مطالعه قرار گرفتند که قبلا به افسردگی دچار بودند. زنانی که بعد از تولد نوزادشان بار دیگر به افسردگی دچار شدند زنانی بودند که همسرشان ظاهرا به آنها بی توجه بود.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد