images

نوع دوم مطالعه با بررسی دوقلوهای همسان انجام می شود دوقلوهای همسان دارای ژن های یکسانی هستند چنانچه ژن ها در ایجاد افسردگی نقش داشته باشند در این صورت انتظار می رود که دوقلوهای همسان به لحاظ ابتلا به افسردگی سابقه یکسانی داشته باشند. وقتی از روش بررسی دوقلوهای همسان استفاده می شود یک بار دیگر روشن می گردد که ژن ها در ایجاد افسردگی نقش دارند.
با وجود این چنانچه علت های افسردگی را به صورت یک کیک در نظر بگیریم ژن ها صرفا یک سوم ای کیک را تشکیل می دهند. دو سوم دیگر آن متشکل از عواملی است که دانشمندان آنها را تاثیرات یکسان نبودن محیط می نامند منظوراز این تاثیرات رویدادهایی است که فقط برای یکی از آنها اتفاق می افتد نه برای دیگری. این گونه حوادث علت افسردگی در دوقلوهای همسان را بیشتر از یکسان بودن ژن های آنها توضیح می دهند.

بعضی از این حوادث غیر یکسان ممکن است در گذشته این دوقلوها اتفاق افتاده باشد. مثلا ممکن است یکی از آنها مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته باشد اما دیگری خیر. عوامل محیطی غیر یکسانی که در گذشته دوقلوهای همسان رخ داده اند یک سوم دیگر از علت های افسردگی در آنها را تشکیل می دهند و سرانجام آن که بعضی از رویدادهای غیر مشترک که درست پیش از آغاز وهله افسردگی اتفاق افتاده اند آخرین یک سوم کیک افسردگی را تشکیل می دهند. تقریبا همیشه دوره های خاص افسردگی متعاقب یک حادثه استرس زای بسیار شدید در زندگی یا یک مشکل شدید ومداوم رخ می دهند. برای بیشتر مردم عوامل استرس زای شدید در زندگی خطر ژنتیکی ابتلا به افسردگی را به فعلیت در می آورند. برای مثال ممکن است برای یکی از دوقلوهای همسان مسئله طلاق پیش بیاید اما برای دیگری خیر.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد