استرس

استرس مزمن می تواند فقدان را بدتر کند. متخصصان بالینی که با این قبیل زنان افسرده سر و کار دارند اغلب این الگو را در آنها مشاهده می کنند. زنی با یک عامل استرس زای مزمن دست و پنجه نرم می کند. سرانجام موقعیت به قدری برای او وخیم تر می شود که با فقدان دست به گریبان می شود. سپس به افسردگی دچار می گردد.
یکی از درمانجویان من به نام سوزان سال ها بود که از ازدواج ناموفق خود در رنج بود. اختلاف اوبا شوهرش بر فرزندانش هم تاثیر گذاشته بود. به گونه ای که یکی از آن ها به اضطراب دچار شده بود و از رفتن به مدرسه سر باز می زد و دیگری با معلمان و هم کلاس های خود با پرخاشگری رفتار می کرد. سوزان و شوهرش در مورد نحوه پرداختن به مشکل فرزندان خود با یکدیگر اختلاف داشتند که خود این وضع به تعارض زناشویی آنها دامن می زد. موقعیت آنها به قدری وخیم شد که سرانجام پسر بزرگشان بعد از دعوا با پدر خانه را ترک کرد. در این هنگام سوزان به افسردگی دچار شد. گرچه افسردگی او درست از زمانی آغاز شد که پسرش خانه را ترک کرد اما ممکن بود چنین فقدانی در شرایطی دیگر به افسردگی منجر نشود. مشکلات زناشویی سوزان و مسائلی که با فرزندانش داشت باعث شد که او خود را در مقام مادر و همسر مورد تردید قرار دهد. زمانی که پسر بزرگش خانه را ترک کرد او دیگر متقاعد شد که شکست خورده است.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد