learn

پژوهشگران نمی دانند که نقش های جنسیتی تا چه حد ناشی از تفاوت های بیولوژیکی واقعی بین هر دو جنس هستند و این که این مساله چقدر به یادگیری کودکان مرتبط است. در حالی که هیچ پژوهشگری در این باره تردیدی ندارد که مردان و زنان به لحاظ بیولوژیکی با یکدیگر متفاوتند اما جامعه نیز از طریق والدین، همسالان و رسانه ها در بروز این تفاوت ها تاثیر می گذارد.
ما به چندین طریق به فرزندان خود می آموزیم که جنسیت اهمیت دارد. اول این که وقتی می بینیم فرزندانمان مطابق با نقش جنسیتی خود رفتار می کنند به آنها پاداش می دهیم چنین چیزی در طرز برخورد والدین با نحوه بازی کردن کودکان قابل مشاهده است. برای مثال وقتی پسر بچه کوچکی با کامیون اسباب بازی خود بازی می کند والدین او هم تمایل نشان می دهند که همراه با او روی کف اتاق بنشینند و در این بازی شرکت کنند. از طرف دیگر وقتی می بینند که پسر بچه آنها عروسک خواهر خود را برداشته است یا آن را نادیده می گیرند یا این که ممکناستبه او بگویند که بازی با عروسک مال دخترهاست. شور و اشتیاق والدین برای مشارکت در بازی های پسرانه با پسر بچه های خود بسیار بیشتر از این که او را از بازی های دخترانه منع کنند یا بازی او را نادیده بگیرند برای کودک پاداش دهنده است کودکان رفتاری را تکرار می کنند که پاداش گرفته باشد به این ترتیب والدین بازی کودکان خود را مطابق با نقش جنسیتی آنها شکل می دهند.
وقتی کودکان بزرگ تر می شوند پیام های مرتبط با نقش های جنسیتی از اسباب بازی فراتر می رود. به موازات بزرگتر شدن فرزندان والدین کارهایی به آنها می دهند که با نقش جنسیتی آنها مطابقت بیشتری دارد. مثلا شستن و جمع کردن لباس ها و کارهای منزل را به دخترها می سپارند در حالی که به پسر بچه ها کارهایی مثل چمن زنی را محول می کنند. در دبیرتان پسرها تشویق می شوند تا درس های ریاضی و علوم را بگذرانند در صورتی که به دخترها اجازه می دهند که در صورتی که این درس ها برایشان بیش از حد دشوار باشد آنها را حذف کنند. پسرها تشویق می شوند که به شغل هایی مانند مهندسی و علوم کامپیوتر وارد شوند در صورتی که دخترها به شغل هایی از قبیل پرستاری و تدریس هدایت می شوند شغل هایی که می توانند وقتی صاحب فرزند می شوند از آنها دست بکشند و وقتی فرزندشان به مدرسه رفت دوباره به شغل خود برگردند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد