images

کودکان در سه سالگی بازی ها و اسباب بازی هایی را ترجیح می دهند که با نقش جنسیتی آها همخوانی دارد مثلا پسر بچه ها ترجیح می دهند با کامیون بازی کنند و دختر بچه ها با عروسک. در پنج سالگی آنها برای خود اهدافی را در آینده در نظر می گیرند که با نقش های جنسیتی شان مطابقت دارد. مثلا پسر بچه ها می خواهند در آینده پلیس یا آتش نشان باشند در صورتی که دختر بچه ها می خواهند پرستار یا معلم شوند یا این که در خانه بمانند و از فرزندانشان مراقبت کنند. در هفت سالگی کودکان از درک گسترده و پیچیده ای از نقش جنسیتی خود برخوردارند. هم پسرها و هم دخترها در این سن به شما می گویند که پسرها در ورزش و دخترها در هنر بهتر هستند و این که مادران از فرزندان خودمراقبت می کنند و پدرها سر کار می روند. دختر بچه هشت یا نه ساله با افتخار از خواهر یا برادر کوچک تر از خود مراقبت می کند و به آشپزی و خیاطی علاقه نشان می دهد در حالی که پر بچه هم سن و سال او از ورزش و بازی های کامپیوتری لذت می برد. این فرایند در سراسر دوران کودکی ادامه می یابد و در اوج خود و در نوجوانی به رفتارهایی منتهی می شود که به شدت تحت تاثیر جنسیت قرار دارند نوجوانان پسر سعی می کنند به هر طریقی که شده به موقعیت بالاتری دست پیدا کنند و فکر و ذکر جوانان دختر مشغول پسرها، آرایش و مد است.
در بزرگسالی زنان و مردان چنان با یکدیگر تفاوت دارند که گویی هر کدام از سیاره به خصوصی آمده است و به همین دلیل است که کمتر کسی با حقایق مطرح شده در کتاب معروف مردان مریخی زنان ونوسی مخالفت می کند. در عین حال که هر یک از این دو جنس در کره متفاوتی زندگی می کند سیاره زنان سمبل عشق و محبت است اما سیاره مردان سمبل جنگ.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد