images

والدین دختران خود را تشویق می کنند تا رفتاری آرام و ملایم داشته باشند با دیگران با محبت رفتار کنند و با آنها احساس همدلی کنند، و پسران را تشویق می کنند تا با پسرهای دیگر به رقابت بپردازند و قاطع، مستقل، مقتدر و جسور باشند. روان شناسان پژوهشگر اشاره می کنند که خصیصه هایی شخصیتی که در پسرها و دخترها مورد تشویق قرار می گیرد با نقش های جنسیتی آنها در بزرگسالی همخوانی کامل دارند. پسرها که بسیاری از دوران بزرگسالی خود را در دنیای کار سپری می کنند تشویق می شوند که ویژگی هایی را در خورد بپرورانند که به بقای آنها در این عرصه کمک
می کند. دخترها که بسیاری از دوران بزرگسالی خود را در مراقبت از فرزندان و اعضای مسن تر خانواده سپری می کنند تشویق می شوند که آن دسته از ویژگی های شخصیتی را در خود بپرورانند که به تداوم ارتباط ها کمک می کند از جمله همدلی و ملاطفت.
این ویژگی های شخصیتی به همان نحوی در پسران و دختران شکل می گیرند که دختران یاد
می گیرند به بازی با عروسک بپردازند و پسران بازی کردن با کامیون را یاد می گیرند. والدین معلمان و دوستان دخترها را به خاطر مهربان بودن و پسرها را به خاطر قوی و استوار بودن مورد تشویق قرار می دهند. وقتی کودکان قواعد موجود در این زمینه را یاد گرفتند سعی می کنند طوری رفتار کنند که با آن قوانین و مقررات همخوانی داشته باشد تا مورد تشویق قرار بگیرند. آموزش ما بزرگسالان در این زمینه خیلی موثر است. پژوهشی که در مورد مقایسه افراد دو جنس مونث و مذکر انجام شد نشان داد که دختران و زنان بیشتر از پسران و مردان همدلانه و مهربانانه رفتار می کنند. دخترها رفتار سازگارانه بیشتری با دیگران دارند و احساسات آنها را بهتر درک می کنند. بیشتر با دیگران می جوشند و به دیگران کمک می کنند آنها کمتر عصبانیت خود را ابراز می کنند. داشتن روابط خوب با دیگران جزو افتخارات دخترها است هر چه ما زن ها ارتباط های بهتری با دیگران برقرار کنیم احساس بهتری در مورد خودمان خواهیم داشت.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد