واکسن تب مالت در ايران در سال 1385 ساخته شد…

دکتر سلام: محققان موسسه واکسن و سرم سازي رازي با ساخت واکسن بيماري بروسلوز تب مالت با نام اختصاري iriba ايريبا, ايران را از واردات اين واکسن بي‌نياز کردند .
رئيس بخش تحقيق وتوليد واکسن هاي بروسلوز موسسه سرم سازي رازي گفت : تحقيقات مقدماتي ساخت اين واکسن از سال 1379 بر روي دو حيوان هدف يعني گوسفند و گاو آغاز شد.
علي محمد بهروزي خواه افزود : هم اکنون مرحله مطالعاتي اين واکسن پايان يافته و پس از اخذ مجوز از سازمان دامپزشکي ايران‌,آماده عرضه به بازار مي شود.

وي اضافه کرد : اين امکان در موسسه سرم سازي رازي فراهم شده که در هر زمان و به هر ميزاني که سازمان دامپزشکي درخواست کند واکسن تب مالت را تهيه و به بازار عرضه کند.

بهروزي خواه افزود: ايريبا از جنبه‌هاي مختلف با واکسن هاي مشابه امريکايي و اروپايي برابري مي کند.

بيماري تب مالت يک بيماري مشترک بين انسان و دام است که علايم آن در دام سقط جنين و کاهش شير و گوشت است .