child care

زمانی که والدین ازدواج موفقی نداشته باشند احتمال بیشتری دارد که والدینی طرد کننده بی عاطفه مستبد و دمدمی مزاج باشند. مشکلات مربوط به زندگی زناشویی باعث می شوند که در خانه فضایی منفی حاکم شود که بر روابط والدین با فرزندان هم سایه می اندازد. شوهری که از دست همسرش عصبانی باشد احتمال زیادی دارد که زمانی که یکی از فرزندانش بدرفتاری می کند از کوره در برود.
زمانی که زن و شوهر همواره با یکدیگر دعوا کنند قادر نخواهند بود که از یکدیگر حمایت عاطفی هم به عمل بیاورند. والدینی که با یکدیگر به تشریک مساعی می پردازند در مورد فرزند پروری هم به همدیگر بازخورد می دهند. معمولا یکی از والدین بعضی از جنبه های رفتار کودک را که والد دیگر آن در نمی یابد درک می کند. وقتی پدر یا مادر رفتار معقولی نداشته باشد یا آن که انتظارات بالایی از فرزند خود داشته باشد والد دیگر می تواند آن را جبران سازد. زوج های خوشبخت در مورد ماهیت فرزندان خود و بهترین راه فرزندپروری با یکدیگر به توافق می رسند. وقتی والدین مرتبا با هم دعوا کنند معمولا هر نوع بازخورد را انتقاد تلقی می کنند کودک می تواند به موضوع دیگری برای دعوا و کتک کاری تبدیل شود یا آن که به نمونه دیگری از تفاوت دیدگاه های زن و شوهر درباره زندگی بدل شود.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد