8816994_xl-500x500

مجموعه سوء استفاده جسمانی، غفلت و سوء استفاده جنسی از کودک بدرفتاری با کودک خوانده می شود. گرچه متخصصانی که با کودکانی سر و کار دارند که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند در اصل علاقمندبودند که به شکل خاصی از بدرفتاری بپردازند. اما با گذشت زمان آنها پی برده اند که غالب این قبیل کودکان مورد بیش از یک نوع سوء استفاده قرار می گیرند. ترکیب سوء استفاده جنسی و غفلت موردی رایج است که در شرایطی اتفاق می افتد که از کودک به طور مناسب مراقبت نمی شود. علاوه بر این والدینی که با کودکان خود بدرفتاری می کنند صرف نظر از نحوه بدرفتاری شان مابهت های زیادی با هم دارند. من با استفاده از مرورهایی که بلک، هیمن و اسمیت اسلپ انجام داده اند  در پست بعدی  درباره تفاوت ها و تشابه های این قبیل والدین مطرح خواهم کرد

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد