getty_rf_photo_of_mother_with_child

افسردگی می تواند به تغییر نقش مربوط باشد. تغییر نقش به مواقعی در زندگی گفته می شود که حادثه عمده ای در زندگی شخص اتفاق بیفتد و باعث شود که او نقش جدیدی را در زندگی بر عهده بگیرد. صاحب فرزند شدن نمونه ای متداول از این مورد است. زنانی که تازه مادر شده اند مجبورند خود را مقتضیات فراوان مراقبت از نوزاد وفق دهند و از بخش هایی از خود قدیمیشان که از دست داده اند چشم بپوشند از جمله از سر کار رفتن، لاغر بودن و داشتن تناسب اندام و حتی فاقد پیوندها ومسئولیتها بودن. وقتی تغیر نقش پیش آمده باشد هدف روان درمانگر این استکه به زن افسرده کمک کند تابا فقدان نقش قبلی خود کنار بیاید وخود را برای پذیرش نقش جدید آماده و توانمند سازد. روان درمانگر بین فردی به زنی که به افسردگی بعد از زایمان مبتلا شده است کمک می کند تا او ضمن غلبه بر ناراحتی از دست دادن نقش های قبلی خود توانایی مادر شدن را پیدا کند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد