images

تبعیض رفتاری میان فرزندان نیز به افسردگی در دوران بزرگسالی مرتبط است. بسیاری از بیماران افسرده من احساس کرده اند که نسبت به سایر فرزندان مورد تبعیض قرار گرفته اند یا یکی از برادران یا خواهرانشان آن ها را طرد کرده یا به آن ها زور گفته است تا جایی که این کار ممکن است به نزاع جسمانی یا سوء رفتار جنسی تبدیل شده باشد

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد