دکتر سلام: دانشمندان در آستانه دست‌يابي به نوعي واكسن هستند كه انسان را در برابر تمامي گونه‌هاي آنفلوآنزا مصونيت مي‌دهد.
به نقل ازايسنا، با تزريق اين واكسن كه «جام مقدس» نام گرفته فرد در برابر تمامي انواع آنفلوآنزا حتي آنفلوآنزاي پرندگان مقاوم مي‌شود.

واكسن آنفلوآنزا در مايعي با نام «سوپ باكتري» به ميزان 10 هزار واحد توليد و تا چند ماه آينده بر انسان آزمايش مي‌شود.

دانشمندان شركت بيوتك آكامبيس با كمك محققان بلژيكي اين واكسن را كشف كرده‌اند.

شركت سوييسي بيوتكنولوژي سيتاس نيز واكسني مشابه توليد كرده است.

هر دو نوع واكسن تا پنج سال آينده وارد بازار مي‌شود.