3024

در مطالب قبل به طور مفصل در مورد بیش فعالی و کودکان بیش فعال صحبت کردیم. بیش فعالی در دختر ها و پسر ها تفاوت های مختلفی دارد. اما مهم ترین وجه مشترک بین آنها ، حس جستجو گری است. کودکان بیش فعال نسبت به کودکان عادی حس بیش فعالی بیشتری دارند.

 شناخت ويژگي‌هاي ذاتي و شخصيتي كودكان به اعمال روش‌هاي تربيتي مناسب كمك مي‌كند، تحقيقات نشان مي‌دهد، والدين با شناخت شخصيت كودك خود، قادر خواهند بود بر نحوه غذاخوردن، خوابيدن و واكنش او به مسائل جديد، نظارت داشته باشند و همچنين شناختن ويژگي‌هاي برجسته وي براي قراردادنش در مسير مناسب زندگي، بسيار مفيد خواهد بود و به والدين كمك مي‌كند تا بهترين و ساده‌ترين راه را براي ايجاد آرامش، راحتي و رضايت خود و كودكانشان برگزينند.
كودكان آنگونه كه هستند رفتار مي كنند و حتي قبل از تولد نيز نيازمند توجه و حمايت عاطفي والدين خود هستند. محققان معتقدند از روي سطح فعاليت كودك در رحم مادر مي‌توان يك نتيجه اجمالي از طبيعت و شخصيت فرزند به‌دست آورد. شخصيت كودكان تا حد زيادي موروثي است و تا حدي شخصيت وي تحت تأثير عوامل محيطي و رفتار پدر و مادر است.
والدين با آگاهي از ويژگي‌هاي ذاتي و شخصيتي كودك خود و چگونگي بيان آنها توسط كودك و نيازها و توانمندي‌هايش، روابط خود و كودك‌شان را مستحكم كرده و زندگي سرشار از آرامش را به خود و او هديه خواهند داد.
كودكان بيش‌فعال
اين كودكان رفتارهاي هيجاني از خود بروز مي‌دهند، آرام و قرار ندارند، هنگام خواب نيز آرام نبوده و وقتي كه برمي‌خيزند سرشار از انرژي هستند.
بيش‌فعالي به‌طور مستقيم به ميزان فعاليت و انرژي زياد و نداشتن تمركز يك كودك اطلاق مي‌شود. همچنين به نيروي ماهيچه‌ها و تمايل آنها به انجام فعاليت نيز بيش‌فعالي گفته مي‌شود به‌طوري كه كودكان بيش‌فعال عضلاتي سفت و منبسط و آماده حركت دارند. ماهيچه‌ها و ذهن يك كودك بيش‌فعال آرام و قرار بسيار كمتري نسبت به همسالانش دارد.
برخلاف ديگر كودكان كه دوست دارند در آغوش والدين خود باشند، اكثر كودكان بيش‌فعال از اين كار اجتناب مي‌ورزند. هنگامي كه نوزاد هستند موقع شير خوردن آرام و قرار ندارند و هنگامي كه والدين مي‌خواهند دست آنها را بگيرند ممانعت كرده و دستشان را از دست والدين خود خارج مي‌كنند.
اما والدين بايد به خاطر داشته باشند بيش‌فعالي نبايد به عنوان يك ويژگي منفي تلقي شود و اين صفت هميشه با كودك نخواهد بود. والدين بايد در نظر داشته باشند بيش‌فعالي يك صفت است براي شرح چگونگي رفتار يك كودك نه يك قضاوت براي خوب يا بد بودن او زيرا بيش‌فعالي كودك يك اختلال جسمي و حتي ذهني محسوب نمي شود. چه بسيار افراد موفق و باهوشي هستند كه در كودكي خود بيش‌فعال به‌شمار مي‌رفتند.
ويژگي‌هاي كودك بيش‌فعال
كودكان بيش‌فعال به جست‌وجو، كاوش و كشف چيزهاي جديد تمايل زيادي دارند و والدين مي‌توانند در تقويت و رشد اين ويژگي برجسته به كودك خود كمك كنند.
انتخاب وسايل بازي كه خلاقيت وي را برانگيخته و يا بازي‌هاي فكري كه او را تشويق به تفكر كند، همراه بردن كودك هنگام بيرون رفتن از منزل و يا حتي هنگام مسافرت‌هاي شغلي، تشويق به شركت كردن در گردش‌هاي علمي و تفريحي و بازي‌هاي گروهي و فعاليت‌هاي ورزشي، همگي از جمله راهكارهايي هستند كه قوه تخيل و تفكر وي را فعال كرده، استعدادهاي دروني‌اش را شكوفا و نيروهاي بالقوه درونش را تبديل به انسجام و خلق مسائل جديد مي‌كند.
اين نوع كودكان هميشه در حال تلاش و تكاپو و جست‌وجو هستند، حتي جست‌وجوي راه‌هايي كه براي سلامتي‌شان خطر آفرينند، بنابراين والدين بايد نسبت به آنها هوشيار باشند و مراقبت ويژه‌اي از آنها به عمل آورند، به‌گونه‌اي كه كودك احساس نكند كه از جانب والدين خود تحت مراقبت است زيرا همانگونه كه گفته شد كودك بيش‌فعال از پذيرش هرگونه كمك و مراقبت از جانب ديگران اجتناب مي‌ورزد.
والدين حتي اگر تمام پريزهاي برق را بپوشانند، تمام پنجره‌ها را ببندند و خانه را از همه خطرات آشكار و پنهان پاك كنند باز هم اين كاشف كوچك مسئله‌اي را براي خلق كردن و جست‌وجو كردن پيدا مي‌كند.
مانند هر كودك ديگري، كودكان بيش‌فعال نيز زماني را براي استراحت نياز دارند و بايد از طرف والدين در پايان روز، زماني براي آرامش و استراحت برايشان
در نظر گرفته شود.
پخش يك موزيك ملايم و تسكين‌دهنده، خواندن داستان مورد علاقه‌اش و يا دادن آرامش و صحبت با لحن ملايم از راه‌هايي هستند كه كودك بيش‌فعال را آرام مي‌كند.